- NorGer når viktig milepæl i Tyskland

(Oslo, 26. november 2010) Den tyske energiregulatoren Bundesnetzagentur (BNetzA) har innvilget NorGers søknad om unntak fra regler for inntektsregulering for den omsøkte strømkabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland. -Beslutningen fra BNetzA er den hittil viktigste milepælen på veien mot realisering av NorGer-prosjektet, sier Tommy Løvstad, prosjektdirektør for NorGer.

"Vår beslutning er et positivt signal for utvikling av mer fornybar energi og et viktig steg mot et felles europeisk kraftmarked," uttalte BNetzAs president Matthias Kurth i forbindelse med kunngjøringen av beslutningen. NorGers prosjektdirektør Tommy Løvstad deler Kurths oppfatning, og mener at Tysklands svært ambisiøse fornybarsatsing er en viktig drivkraft for den positive beslutningen fra BNetzA.

–Norge, Tyskland og Europa trenger flere overføringskabler for å realisere fornybarsatsingen og klimamålene frem mot 2020. Et bedre integrert europeisk kraftmarked med økt forsyningssikkerhet og sterkere konkurranse er helt avgjørende i dette, utdyper Løvstad, som berømmer BNetzA for den strukturerte og effektive behandlingen av søknaden.

BNetzAs beslutning skal nå behandles videre av EU-kommisjonen, som har om lag to måneder på seg til å fatte endelig vedtak. På norsk side er det Olje- og energidepartement (OED) som er ansvarlige for å behandle NorGers søknad, mens EFTAs overvåkningsorgan ESA er ansvarlig for det endelige vedtaket.

-OED har signalisert overfor NorGer at de foreløpig ikke har begynt behandlingen av søknaden, men når søknaden nå er innvilget på tysk side føler vi oss trygge på at OED vil begynne å se på dette. Vi har allerede en god dialog med departementet, og forventer en effektiv prosess også på norske side, sier Løvstad.

For mer informasjon:

Niklas Granlund, kommunikasjonssjef – tlf. 410 20 151

Om NorGer

NorGer KS planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Hensikten er å knytte sammen det norske og tyske energiforsyningsnettet. Dette gjøres ved å legge en om lag 600 kilometer lang høyspent likestrømskabel (HVDC) på bunnen av Nordsjøen. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW. NorGer KS er et selskap som eies av den norske systemoperatøren Statnett (50 prosent), de norske energiselskapene Agder Energi og Lyse og det sveitsiske selskapet EGL, hver med en eierandel på 16,67 prosent.

Tags: