NorGer i mål med første del av konsesjonsprosessen i Tyskland

(Oslo, 29. Mars 2010) Myndighetene i den tyske delstaten Niedersachsen har i dag godkjent og ferdigstilt den regionale planleggingsprosessen (RPP) for NorGer. RPP er den første av de to formelle prosessene som fører fram til anleggskonsesjon i Tyskland. Godkjenningen er resultat av omfattende arbeid, og NorGer er det første kabelprosjektet mellom Norge og Tyskland som ferdigstiller dette trinnet i den tyske konsesjonsprosessen.

- Jeg er svært tilfreds med at NorGer har nådd nok en viktig milepæl i Tyskland. NorGer har lagt ned en formidabel innsats i de to årene vi har jobbet med denne konsesjonsprosessen, der vi blant annet har gjennomført kartlegging av sjøbunnen og grunnundersøkelser på land langs traséen, samt en rekke biologiske studier, sier Tommy Løvstad, prosjektdirektør for NorGer.

De regionale myndighetene har med ferdigstillingen av RPP fastsatt den mest hensiktsmessige traséen i forhold til miljø- og grunneierhensyn for NorGer-kabelen på tysk side. Videre er det bestemt at omformerstasjonen for tilkobling til det tyske strømnettet skal lokaliseres i området Elsfleth/Mooriem. NorGer vil nå i samarbeid med de regionale myndighetene finne den best egnede tomten for lokalisering av stasjonen.

- Som følge av godt samarbeid og tett dialog med alle involverte parter har vi i felleskap kommet frem til den traséen som er mest hensiktsmessig for alle parter som blir berørt av kabelen, og dermed ivaretar de viktigste hensynene til både naturen, landskapet og befolkningen i området, forklarer Jens Harenberg, som leder den tyske konsesjonsprosessen for NorGer.

NorGer planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Hensikten er å knytte sammen det norske og det tyske energiforsyningsnettet. Kabelen vil bidra til økt forsyningssikkerhet for begge land, og på norsk side vil kabelen være med på å motvirke ekstrempriser ved kalde vintre med lite nedbør. For tyske myndigheter er NorGer-kabelen viktig for å realisere den planlagte satsingen på havmøller og er et viktig element i å realisere de ambisiøse klimamålene den tyske regjeringen har vedtatt.

- Vi er veldig takknemlige for den kraftfulle støtten tyske politikere viser overfor NorGer. Senest i forrige uke uttrykte statssekretær i det tyske føderale ministeriet for økonomi, Jochen Homann, sin støtte til NorGer i en tale han holdt på en konferanse for offshore-industrien, avslutter Tommy Løvstad. Neste steg i den tyske konsesjonsprosessen er den såkalte Planfeststellungsverfahren, som NorGer nå tar sikte på å komme i gang med så raskt som mulig.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Niklas Granlund, Communication Manager
Tlf: 41 02 01 51 / E-post: niklas.granlund@norger.biz

 

Om NorGer

NorGer KS planlegger å bygge den første elektriske kabelforbindelsen mellom Tyskland og Norge. Dette gjøres ved å legge en om lag 600 kilometer lang høyspent likestrømskabel (HVDC) på bunnen av Nordsjøen. Kabelen får en kapasitet på 1400 MW. NorGer KS er et selskap som eies av den norske systemoperatøren Statnett (50 prosent), de norske energiselskapene Agder Energi og Lyse og det sveitsiske selskapet EGL, hver med en eierandel på 16,67 prosent.