Statnett går inn i NorGer

Statnett har gått inn i NorGer-prosjektet og vil utvikle prosjektet videre i samarbeid med dagens NorGer-partnere – Lyse, Agder Energi og det sveitsiske energihandelsselskapet EGL. Statnett har overtatt femti prosent av NorGer-prosjektet, som planlegger en likestrøms sjøkabel mellom Norge og Tyskland. Lyse, Agder Energi og EGL har etter dette en eierandel på 16,67 prosent hver. Avtalen bygger opp under Statnetts ambisjon om å kontrollere og koordinere alle norske interesser i pågående strømkabelprosjekter mellom Norge og utlandet.

Intensjonen er å knytte sammen det norske og tyske hovedkraftnettet. Tyskland vil få tilgang til ren og regulerbar vannkraft til akseptable priser, og forsyne Norge med overskuddskraft, primært fra vindkraft. Sjøkabelen vil bidra til å knytte kraftmarkedet i Norden tettere opp mot det europeiske kraftmarkedet, mer effektiv energiproduksjon og økt utvikling av vindkraft.

Avtalen viser at Statnett, sammen med store norske kraftprodusenter og europeiske energiselskap, kan kombinere felles kommersielle mål med et viktig prosjekt for samfunnet.

- I tillegg til prosjektets langsiktige verdiskapning, skaper kabler og ledninger til utlandet en vinn-vinn-situasjon for klima, næringsliv og forbrukere, fastslår de fire konsernsjefene Hans Schulz (EGL), Eimund Nygaard (Lyse), Tom Nysted (Agder Energi) og Auke Lont (Statnett).

Ved at Statnett går inn i prosjektet med finansielle ressurser, vesentlig ingeniørkompetanse og erfaring fra tilsvarende prosjektgjennomføring, øker sannsynligheten for at prosjektet realiseres.

I henhold til beregninger, vil den samfunnsøkonomiske nytten av sjøkabler mellom Tyskland og Norge være god. NorGer vil øke forsyningssikkerheten for strøm i tørre år, øke verdiskapningen knyttet til kraftproduksjon både i Sørvest-Norge og Norge som helhet, og legge til rette for mer fornybar kraftproduksjon i både Norge og Tyskland.

NorGer har så langt fått veldig positive tilbakemeldinger fra alle interessenter i Tyskland og EU.

 

Fakta om NorGer

Prosjektet skal fullføres ved å legge en om lag 600 km lang likestrømskabel på bunnen av Nordsjøen. Kabelforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW.

Etter planen vil kabelforbindelsen komme i land nær Wilhelmshaven på Nordsjøkysten på tysk side, hvor det vil bli bygget en strømretterstasjon for å koble sammen kabelen med det tyske høyspenningsnettet i Moorriem (nær byen Elsfleth). I Norge vil kabelforbindelsen etter planen komme i land i nærheten av Flekkefjord, og derifra vil kraften bli transportert ved hjelp av en 70 km lang likestrøms luftledning til Tonstad i Sirdal kommune. Det vil bli også bli bygget en omformerstasjon på norsk side for å koble NorGer til det norske høyspenningsnettet.

 


Eierne av NorGer

Agder Energi er Sørlandets største vannkraftprodusent og strømleverandør og Norges tredje største energiprodusent. Konsernet er eid av kommunene på Agder (54,5 %) og Statkraft Industrial Holding (45,5 %). Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskaper, med omfattende virksomhet flere steder på Agder. www.ae.no

Lyses kjernevirksomhet er produksjon og overføring av kraft. Datterselskapene er heleide selskap som ble opprettet for produksjon, gass, handel, nett, tele og marked. Selskapet har mesteparten av sin virksomhet i Rogaland og eies av 16 rogalandskommuner. www.lyse.no 

Statnett eier og driver Norges sentralnett for strømforsyning og eies av staten ved Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvar for å utvikle og drifte nettet slik at det til enhver tid møter de kravene samfunnet har på energisektoren. www.statnett.no

EGL er et europeisk selskap innen energihandel. Selskapet er ledende innen salg av registrerte og standardiserte produkter, og utvikling av strukturerte produkter og innovative tjenester. EGL er akkreditert til å drive handel på alle større europeiske energibørser og er registrert på SIX Swiss Exchange. Selskapet har hovedkontor i Dietikon i Sveits, og tilstedeværelse i store deler av Europa gjennom sine 20 filialer.  www.egl.eu

 

Kontaktpersoner

Agder Energi: Realf Ottesen, telefon: +47 907 34 206

Lyse: Ole Børge Gabrielsen, telefon: +47 934 88 301

Statnett: Tor Inge Akselsen, telefon.: +47 950 79 520

EGL: Lilly Frei, Head Corporate Communications, telefon: +41 44 749 40 10, media.ch@egl.eu

Tags: