Åge Nigardsøy er død

Norges Blindeforbunds tidligere leder, Åge Nigardsøy, døde om kvelden den 20. oktober etter lang tids kamp mot kreft. Nigardsøy var Blindeforbundets valgte leder i sju år. Han gikk av på grunn av sykdommen i september 2007 og ble 53 år.


- Våre tanker går nå til Åges familie, som har mistet en god ektemann og far. Både tillitsvalgte og ansatte i Blindeforbundet har mottatt meldingen om Åges bortgang med stor sorg, sier generalsekretær Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund.


Åge Nigardsøy ble født i Bremanger i Sunnfjord, men allerede som 7-åring gikk veien til blindeskolen i Trondheim. Etter endt grunnskole flyttet han til Oslo der han tok utdanning som pianostemmer. Han praktiserte i yrket i noen få år før blindesaksarbeidet ”slukte” ham.

Åge Nigardsøy har vært en sentral tillitsvalgt i Blindeforbundet i en årrekke og var medlem av statens råd for funksjonshemmede. I tillegg har han ledet avdelingen for Lydproduksjon i Trondheim og han var opphavsmann til at Norges Blindeforbund var en av de første organisasjonene i landet som fikk – og drev – nærradio, først i Trondheim, og senere også i Oslo, Drammen og Arendal.

Åge Nigardsøy ble 53 år. Han etterlater seg kone og to sønner.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia