Blindeforbundet inn i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

På Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons representantskapsmøte i dag ble Blindeforbundet igjen medlem av FFO, som nå består av 70
medlemsorganisasjoner.

-En gledens dag for oss, sier Blindeforbundets leder, Atle Lunde. Han er til stede på FFOs generalforsamling på Hamar.

- FFO har stor tyngde innen interessepolitikk for funksjonshemmede. Blindeforbundet er en etablert organisasjon, både interessepolitisk og for den servicen vi tilbyr, så hovedstyret i FFO har ønsket oss hjertelig velkommen", sier Lunde videre.

-Vi er veldig glade for at Blindeforbundet nå er tatt opp som medlem. Dette vil styrke funksjonshemmedes sak i Norge, sier leder i FFO, Margaret Sandøy Ramberg.

Blindeforbundet blir medlem nummer 70 i FFO. Med dette har FFO til sammen 325.000 medlemmer og er et talerør for funksjonshemmede og kronisk syke.

Norges Blindeforbund vil med dette tre ut av SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia