Friskt Bodø-innslag i Blindeforbundet

På landsmøtet i Norges Blindeforbund i helga, ble Elisabeth Bratland fra Bodø valgt inn i sentralstyret.

Bratland er trebarnsmor, 30 år og har som mange synshemmede slitt for å komme inn i arbeidslivet. Hun er nå selvstendig næringsdrivende innen forlagsbransjen og vil kjempe for at synshemmede skal få innpass i arbeidslivet.

- I tillegg er god og lønnsom drift av Blindeforbundets kurssted i nord, Evenessenteret, en hjertesak for meg, sier Bodøjenta som gleder seg til å ta fatt på vervet.Her er Sentralstyret valgt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2007:

Leder: Åge Nigardsøy, Sør-Trøndelag
Nestleder: Atle Lunde, Rogaland
Styremedlem 3: Tone Nybakken, Buskerud
Styremedlem 4: Elisabeth Bratland, Nordland
Styremedlem 5: Thorgeir Os (personalrepresentant), Finnmark.
Varamedlem 1: Heidi Haug, Oslo
Varamedlem 2: Torbjørg Thorsen, Aust-Agder
Varamedlem 3: Ole Harald Dahl, Troms

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia