Glede over ny lov til tross for svakheter

- Det er en gledens dag for funksjonshemmede i Norge at den nye antidiskrimineringsloven blir lagt fram. Fra nyttår blir det forbudt å diskriminere personer på grunn av deres funksjonsevne. Nå kan vi med loven i hånd kreve tilgang til minibanker, billettautomater og nettsider, sier en fornøyd forbundsleder i Norges Blindeforbund, Atle Lunde.


Han er spesielt fornøyd med at det forelås delt bevisbyrde i saker etter loven. Der det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted, skal diskriminering ansees bevist, med mindre den som har utført handlingen sannsynliggjør at dette ikke er tilfelle.

- Det er en stor svakhet ved loven at den ikke stiller krav til gamle løsninger. Dermed vil vi ha håpløse tog og jernbanestasjoner i mange tiår fremover. I dag kan jeg som blind ikke se hva som står på informasjonsmonitorene på Oslo S og Gardermoen og dette vil ikke loven gjøre noe med. sier Atle Lunde.

Verdighet og sikkerhet
Eldre, dyslektikere, svaksynte og blinde er eksempler på grupper som ikke har tilgang til informasjon på samme måte som befolkningen ellers. En undersøkelse viser at 30 prosent av befolkingen har problemer med å tilegne seg skriftlig informasjon og derfor må det stilles krav om at dette også skal produseres i andre formater – som lyd.

En MMI undersøkelse gjort blant 1000 nordmenn viser at 20 prosent at innbyggerne i Oslo området har opplevd farlige situasjoner for seg selv eller en de reiser sammen med, på grunn av stor avstand mellom tog og perrong. Derfor er det svært uheldig at det ikke stilles krav til ekstistene løsninger innen transportsektoren. Dette er både viktig for at alle skal kunne bruke offentlig transport, og for at det ikke skal oppstå farlige sitasjoner og uhell.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia