Hundretusener faller i trapper og krasjer i glassflater

1,2 millioner nordmenn har i løpet av de siste tolv måneder opplevd uhell eller kommet i farlige situasjoner på grunn av bygningsmessige forhold. Dette viser undersøkelsen Synovate presenterer på konferansen ”Universell utforming: estetisk, trygt og tilgjengelig” som Norges Blindeforbund og Høgskolen i Oslo arranger 29. april. Det er første gang slike tall dokumenteres i Norge.

De mest alvorlige skadene forekommer ofte blant personer som har opplevd uhell på grunn av trapper og kanter. Andre forhold som skaper faresoner er blant annet hull og ujevnheter i bakken, glassflater, skilt, stolper eller andre hindringer i gangarealer.

Til sammen 685 000 har hatt uhell i trapper eller kanter i løpet av det siste året. 574 000 opplevde uhell eller farlige situasjoner på grunn av hull eller ujevnheter i gangareal. 160 000 hadde samme opplevelser på grunn av glassflater.

Mange av uhellene har ført til alvorlige skader:
240 000 personer fikk kuttskader
120 000 personer fikk ryggskader
95 000 personer fikk kneskader
90 000 personer fikk brudd
75 000 personer fikk hodeskader

– Når godt over en million nordmenn har opplevd dette problemet det siste året, er det et samfunnsproblem. Mange skader kunne vært unngått gjennom svært enkle løsninger som markerte glassflater. Her må det komme krav gjennom lov, med raske tidsfrister, sier interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud.

Regjeringen la nylig fram sitt forslag til ny plan- og bygningslov. Der stilles det krav til
tilgjengelighet og brukervennlighet i publikumsbygg- og utearealer. Norges Blindeforbund er svært positiv til dette forslaget, men er skuffet over at kravene kun gjelder for nye bygg.

– Mye av det som må gjøres vil ikke koste penger, men spare samfunnet for store utgifter og belastninger for mer enn 1 million nordmenn. Da blir det uforståelig at det ikke stilles umiddelbare krav, sier Fuglerud.

Andre funn i undersøkelsen:
• Undersøkelsen viser store geografiske forskjeller, se vedlagte landsoversikt. Denne viser at innbyggere i Oslo, Hedmark og Nord-Trøndelag har langt flere uhell enn i resten av landet.
• Yngre har flest uhell, og omlag annenhver 20-åring har hatt uhell de siste 12 månedene
• Men gruppen over 60 har langt flere alvorlige uhell. Hver sjette i denne
gruppen som har hatt uhell, har hatt benbrudd.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Dokumenter og linker