Norges Blindeforbund deler ut ”Tilgjengelighetsprisen” under den todelte konferansen 30. august.

For første gang deler Norges Blindeforbund ut ”Tilgjengelighetsprisen”. Prisen skal deles ut til personer eller organisasjoner som viser at tilgjengelighet er mulig. Årets kandidat har utmerket seg spesielt. Prisutdelingen skjer mot slutten av konferansen.

Første del av konferansen er viet rammevilkår for samfunnsnyttige organisasjoner. Da vil vi kanskje få svar på hvordan kulturminister Trond Giske vil kompensere for milliardtapet i frivillig sektor. Både Giske, idrettspresident Tove Paule og generalsekretær Gunnar Haugsveen i Norges Blindeforbund innleder til debatt om ”frivillighetsmeldinga”. Dette er den første store debatten etter at Stortingsmelding 39, ”Frivillighet for alle” ble lagt fram.

Første del av konferansen varer fra kl. 10 til 12

Del to av konferansen stiller spørsmål om funksjonshemmede blir motivert til uføretrygd framfor arbeid.

Seniorforsker Alf Reiar Berge i Rehab-Nor har intervjuet 40 personer med nedsatt syn om erfaringene med overgangen fra utdanning til arbeid. Statssekretær Laila Gustafsen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal snakke om funksjonshemmedes rett til deltakelse på alle arenaer i samfunnet. Synshemmede med ferske erfaringer fra NAV-systemet vil dele sine erfaringer.

Andre del av konferansen skjer fra kl. 13 til 15. Konferansen er opptakten til Norges Blindeforbunds landsmøte som er fra 30. august til 2. september på Hurdalsenteret i Akershus.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Dokumenter og linker