Skuffet over ny bygningslov

- Det er positivt at bygninger skal bli tilgjengelig for alle, men kravet gjelder kun for nye bygg. Det er ikke bra. Loven burde stilt de samme kravene til gamle bygg. Det er tross alt flest gamle bygg i dette landet, sier Atle Lunde, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

- Uten en tidsfrist når gamle bygg skal være tilgjengelig, kan det gå svært mange år før samfunnsmessig likestilling blir en realitet. Det er sterkt beklagelig at man ikke fulgte forslaget fra Syse-utvalget her, sier Lunde.

I statsråd i dag ble det lagt frem forslag til ny bygningslov. Her stilles det krav om utforming av bygg slik at alle kan bruke dem, universell utforming.

Funksjonshemmedes organisasjoner har bedt om at også gamle bygg skulle få krav om universell utforming innen en tidsfrist, for eksempel innen 2019. Dette var også forslaget fra utvalget som regjeringen satte ned for å utrede lovforslag som skulle sikre funksjonshemmede full samfunnsdeltakelse. Utvalget ble ledet av professor Aslak Syse.

En MMI-undersøkelse viser at åtte av ti synshemmede må ha hjelp for å komme til riktig etasje med heis. Mer enn 70 prosent av gruppen oppgir at manglende tilgang til informasjonsskilt, kraftig motlys på grunn av store glassflater, dårlig belysning og for lite bruk av kontrastfarger blant annet for å markere trapper, skaper store problemer. En stor del av gruppen eldre opplever de samme problemene.

- Fall i trapper og kollisjon med umerkede glassflater fører til mange uhell og skader blant nordmenn hvert år, også dødsfall. Mye av dette kunne vært forhindret ved å stille krav også til gamle bygg. Lovforslaget vil ikke gjøre noe med problemene i alle gamle bygg, og dermed vil lite skje, i alle fall i min levetid, understreker Atle Lunde.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Multimedia

Multimedia