Universell utforming – estetisk, trygt og tilgjengelig

Norges Blindeforbund og Høgskolen i Oslo inviterer til et rikholdig konferanseprogram med statsråd og gjøglere.

Tid og sted: Tirsdag 29. april, på Høyskolen, Pilestredet 46.


Hvor ofte skader vi oss: Synovate presenterer undersøkelse gjort for Norges Blindeforbund som viser at en stor andel av den norske befolkning har hatt uhell på grunn av bygningsmessig utforming.

Synshemming, brudd og utforming av bygg– en sammenheng?
Ortoped og overlege Lasse Efskind ved Aker sykehus. Mange brudd kan unngås ved å fjerne hindringene i bygg. NY KUNNSKAP.

Universell utforming i ny Plan- og bygningslov
Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa stiller nye krav til fremtidens bygg.

Slik vi ser verden. Hvordan stiller arkitektene seg til de nye kravene til Kleppa?
v/ president i Norske Arkitekters, Landsforbund, Jannike Hovland.

Slik ser svaksynte verden. Hver fjerde nordmann trenger mer lys enn de får i norske bygg. Lysekspert og førsteamanuensis dr. ing. Jonny Nersveen, Høgskolen i Oslo/ Norges Blindeforbund

Underholdning med Harald Eia og Bård Tufte Johansen – hva kan de om universell utforming, mon tro?

Pressen er velkommen til å delta på de delene av konferansen som er interessante, eller ta kontakt for intervju.

Om oss

Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.