Norske mesterkokker med politisk appell: - Kjærlighet til norsk mat!

Oslo, 6. februar 2009: Geir Skeie, fersk verdensmester i kokkekunst fra Bocuse d’Or, ber norske partiledere engasjere seg mer for å fremme norsk matproduksjon. Skeie og mesterkokkene Bent Stiansen, Harald Osa og Mikael Forselius ber norske partiledere om å satse mer på norsk matproduksjon og norsk kokkekultur.

Appellen Kjærlighet til norsk mat, som ble startet av fire unge bønder fra programmet Jakten på kjærligheten i januar, har nå fått støtte av Norges og verdens beste kokker. De sender et brev om norsk matproduksjon til partilederne Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete, Erna Solberg, Siv Jensen, Lars Sponheim og Dagfinn Høybråten.
Appellen til partilederne handler om å satse mer på norsk matproduksjon og kokkekultur. Mesterkokkene er engasjert både i landbruksproduksjon og nisjeproduksjon, og i at det satses på gårdsbruk og lokal mat over hele landet. – Mange råvarer fra norsk landbruk er i verdensklasse, det er klart politikerne må satse mye mer på å fremme norsk matproduksjon, sier en av verdens fremste kokker, Bent Stiansen ved Stattholdergården i Oslo.
Appellen setter også norsk matproduksjon i et globalt perspektiv: - Utviklingen i verden viser hvor viktig det er å bevare og styrke matproduksjonen i Norge og i andre land. Det er økende konkurranse om den maten som er tilgjengelig, det er for lite mat i verden, og selv i Norge er det underdekning på viktige matvarer, heter det i brevet som kokkene sender til alle norske partiledere. Også TV2s populære God Morgen, Norge-kokk Wenche Andersen er blant kokkene som signerer brevet.

- Bare tre prosent av Norge er brukelig til matjord. Derfor må vi produsere på den matjorda vi har, i nord, i sør, i øst og i vest. Matproduksjon i innmark og utmark er å sette naturen i arbeid, å produsere og levere fornybare ressurser. Vi må ha bønder og gårder over hele landet, verne matjorda mot nedbygging og bruke utmarka enda bedre, satse på norsk matforedlingsindustri og styrke kokkekulturen, heter det også i brevet
- Appellen Kjærlighet til norsk mat ble startet i januar av fire unge bønder fra tv-programmet Jakten på kjærligheten. - Vi håper at andre som er engasjert i å styrke matproduksjonen og matkulturen i Norge, vil støtte oss i denne appellen til norske politikere. Det er jo valgår i år, og en flott anledning til å si ifra. Og til å svare oss, sa Guro Huseby, Silje Stensland, Ragnhild Strømmen Strand og Ola Sylte da. Nå har de altså fått støtte av Norges og verdens beste kokker.

Pål Haugstad, leder i Norges Bondelag, er svært glad for engasjementet: - Dette er noe vi vil ta videre i vår dialog med politikere over hele landet. Forbrukere og bønder har felles interesser, og vi trenger mye sterkere satsing på norsk matproduksjon. Global matforsyning er ikke lenger en selvfølge. Det er et politisk ansvar å sørge for mat til egen befolkning, og det gjør at verdens bønder har verdens viktigste jobb, understreker Haugstad.

Henvendelser om saken kan rettes til Norges Bondelag ved Pål Haugstad, tlf 917 92 350, Lars Peter Taule, tlf 908 58 555, eller Guro Bjørnstad, tlf 975 06 055