Skattefradrag for vedlikehold av bolig.

Norges Huseierforbund foreslår at myndighetene innfører et vedlikeholdsfradrag for boligeiere. Dette vil bidra til at flere velger å vedlikeholde boligen sin, samtidig som det bidrar til at små bedrifter og enkeltmannsforetak også får dra nytte av myndighetenes tiltakspakker for å motvirke finanskrisen. Et slikt skattefradrag vil etter Norges Huseierforbunds mening også være et sterkt incentiv til at den enkelte velger ”hvitt” fremfor ”svart” arbeid.

Norges Huseierforbund er i likhet med de fleste andre bekymret for den økonomiske situasjonen i landet. Den enkelte er svært varsom med å bruke penger som ikke er helt nødvendig, og banker er forsiktig med å låne ut penger. Denne situasjonen går hardt utover flere yrkesgrupper, blant dem håndverkere. Staten har gjennom sine pakker bidratt til at mange kommuner nå er i stand til å gjennomføre en del byggeprosjekter og rehabiliteringsprosjekter som er nødvendige for å opprettholde et godt velferdstilbud til innbyggerne. Mange kommuner har også på egen hånd valgt å satse tungt på denne type prosjekter i tiden fremover. På denne måten bidrar staten og kommunene til å holde håndverkere i arbeid, utbetalinger til arbeidsledige blir begrenset, skatteinntektene opprettholdes, samt at man får fornuftige priser på håndverkstjenester.

Norges Huseierforbund mener denne typen prioriteringer i dagens finansielle situasjon er uhyre viktig. NHF frykter likevel at dette vil gagne de store bedriftene, fordi det bare er de store som vil være i stand til å påta seg oppdrag av den størrelsen det offentlige nå etterspør. For enkeltmannsforetak eller bedrifter med få ansatte vil det være krevende å få en del av kaken. Norges Huseierforbund foreslår derfor at myndighetene innfører et prøveprosjekt med vedlikeholdsfradrag for huseiere. Dette innebærer at man kan få fradrag for de utgiftene man har til å vedlikeholde boligen sin. Dette kan for eksempel være fradrag for maling av boligen, oppgradering av det elektriske anlegget eller røropplegget, eller skifte av kledning.

Norges Huseierforbund er overbevist om at et slikt fradrag vil ha mange positive ringvirkninger. Fra vårt synspunkt er det selvsagt viktig at det gir et incentiv til å vedlikeholde boligen sin, fremfor å la den forfalle. Men dersom et skattefradrag bidrar til at flere huseiere, midt i den såkalte finanskrisen, våger å satse på vedlikehold, bidrar det til å sysselsette mange håndverkere i enkeltmannsforetak eller små bedrifter. NHF tror også et slikt tiltak vil være svært viktig i kampen mot svart arbeid, fordi gevinsten ved å velge hvitt arbeid da vil være mye større enn den er i dag. Nettopp det at mange da vil foretrekke hvitt arbeid vil etter vårt skjønn bidra til at staten i det store bildet faktisk vil få økte skatteinntekter gjennom en slik ordning.


For ytterligere kommentarer: Kontakt;

Silja Ekeland Bjørkly, Kommunikasjonsansvarlig, Norges Huseierforbund
Tlf: 958 022 58, silja@huseierforbundet.no

Om oss

Fakta om Norges Huseierforbund (NHF): • NHF er et riksdekkende interesseforbund for eiere av hus og bolig. • NHF er partipolitisk nøytrale, men arbeider aktivt for en bedre boligpolitikk. • NHF er også en høringsinstans for våre myndigheter i alle typer boligsaker. • NHF etablerte sin virksomhet i 1912. • NHF har sitt hovedkontor i Oslo.