Om oss

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat i 2013. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt eksportavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet. www.seafood.no

Abonner

Relaterte slipp

VEKSTEN I SJØMATEKSPORTEN FORTSETTER