- SJØMATEKSPORTEN HAR ALDRI VÆRT STØRRE

Hittil i år er det eksportert sjømat for 55 milliarder kroner, og rekordåret 2010 er passert allerede ved utgangen av november måned, viser tall fra Norges sjømatråd.

I november ble det eksportert sjømat for 6,6 milliarder kroner. Dette var en økning på 1 milliard kroner sammenlignet med den samme måneden i fjor. Så langt i år ligger eksportverdien 7,2 milliarder kroner eller 15 prosent over fjoråret.

- Sjømateksporten har aldri vært større. En av de viktigste årsakene til dette er verdiøkningen av norsk laks. I EU, vårt viktigste marked, øker andelen fersk sjømat målt i verdi og norsk laks er et av produktene vom vinner terreng, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Vekst for laks

Det ble eksportert laks for 4,1 milliarder kroner i november. Dette er en oppgang på 1,1 milliard kroner eller 38 prosent i forhold til november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 35,4 milliarder kroner, som er en økning på 8,7 milliarder kroner eller 33 prosent sammenlignet fjoråret.

Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i november måned 39,02 kroner mot 27,12 kroner i november  2012. Frankrike og Polen de største kjøperne av laks fra Norge.

Ørreteksporten økte med 35 prosent eller 64 millioner kroner til totalt 250 millioner kroner i november. Hittil i år er det eksportert ørret for 2,1 milliarder kroner som er en økning på 522 millioner kroner i forhold til 2012. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Hviterussland.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild endte på 630 millioner kroner i november, som er en nedgang på 4 prosent eller 28 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 2,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,1 milliard kroner eller 28 prosent. Russland og Litauen er de største markedene for sild.

Makrelleksporten økte med 21 millioner kroner eller 5 prosent i november til totalt 418 millioner kroner. Hittil i år er makrelleksporten redusert med 109 millioner kroner til totalt 2,8 milliarder kroner. For makrell er det Japan og Kina som er de viktigste kjøperlandene.

Ned for klippfisk, opp for saltfisk

Klippfiskeksporten falt med 170 millioner kroner i november til en samlet verdi på 255 millioner kroner. Eksporten fordeler seg med 128 millioner kroner på torsk, 106 millioner på sei, mens de resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, endte på totalt 41 millioner kroner som er en økning på 5 millioner kroner. 30 millioner kroner av dette er torsk, 5 millioner kroner er lange og 4,5 millioner er brosme. Portugal er det største markedet for saltfisk.

Ned for fersk, opp fryst torsk

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 3 millioner kroner i november til en total eksportverdi på 66 millioner kroner. I november økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 19 millioner kroner til totalt 206 millioner kroner.

Egil Ove Sundheim

Direktør for markedsinformasjon
47 905 77 293
egil.sundheim@seafood.no

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet.

www.seafood.no

Tags:

Om oss

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat i 2013. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt eksportavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet. www.seafood.no