VEKST I SJØMATEKSPORTEN I MAI

Report this content

Norge eksporterte sjømat for 5 milliarder kroner i mai. Det er en økning på 118 millioner kroner, eller 2,5 prosent, sammenlignet med mai måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 27,8 milliarder kroner. Det er en økning på hele 4,9 milliarder kroner eller 21 prosent målt mot samme periode i fjor.

- Etterspørselen etter norsk laks er fortsatt sterk. Eksportert volum økte med 8 prosent, mens redusert pris fører til en utflating av veksten målt i verdi sammenlignet med mai måned i fjor, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

 

Veksten fortsetter for laks

Det ble eksportert laks for 3,6 milliarder kroner i mai. Dette er en økning på 230 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med mai i fjor. Prisen for fersk hel laks falt fra 42,54 kroner til 40,47 kroner per kilo. Volumet økte fra 76 212 tonn til 82 335 tonn for alle anvendelser av laks. Polen, Frankrike og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

I mai økte ørreteksporten med 36 millioner kroner, eller 22 prosent til totalt 205 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret til en verdi av 1,1 milliard kroner. Russland er vårt største marked for ørret i mai.

Ned for sild, opp for makrell

Eksporten av sild endte på 153 millioner kroner i mai. Det er en nedgang på 16 millioner kroner eller 9 prosent fra mai i fjor. Russland og Hviterussland er de viktigste markeder for sild i mai.

Makrelleksporten økte med 21 millioner kroner eller 49 prosent i mai til totalt 64 millioner kroner. Russland er største mottaker av makrell, med en verdi på 13 millioner kroner.

Ned for klippfisk

Eksporten av klippfisk falt med 25 prosent til en samlet verdi på 190 millioner kroner. Portugal er største marked i mai med en verdi på 76 millioner kroner.

Opp for saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, inklusiv filet, økte med 2,5 millioner kroner til totalt 102 millioner kroner i mai. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 83 millioner kroner i mai.

Vekst for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk, inklusiv filet, økte med 16 millioner kroner eller 16 prosent til totalt 119 millioner kroner i mai. Av dette gikk 99,9 prosent til EU. For fryst torsk er økningen på 6 millioner kroner eller 4 prosent til totalt 164 millioner kroner i mai. EU er også største mottaker av fryst torsk med en verdi på 93 millioner kroner.

Egil Ove Sundheim

Direktør for markedsinformasjon
47 905 77 293
egil.sundheim@seafood.no

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 468 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

www.seafood.no