VEKSTEN I SJØMATEKSPORTEN FORTSETTER

Norge eksporterte sjømat for 5,4 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner eller 29 prosent sammenlignet med februar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd. 

Hittil i år er det eksportert sjømat for 11,2 milliarder kroner som er en økning på hele 2,3 milliarder kroner eller 26 prosent målt mot samme periode i fjor.

- Volumveksten i torskenæringen og prisveksten i laksenæringen er de to viktigste forklaringene til eksportveksten. Med en prisøkning på 30 prosent er veksten i lakseprisen den desidert viktigste årsaken, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Prisveksten fortsetter for laks

Det ble eksportert laks for 3,3 milliarder kroner i februar. Dette er en økning på 856 millioner kroner eller 35 prosent sammenlignet med februar i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 36,38 kroner til 47,55 kroner per kilo. Volumet økte med 2200 tonn til 66.900 tonn for alle anvendelser av laks. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

Ørreteksporten i februar økte med 62 millioner kroner eller 45 prosent til totalt 201 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret til en verdi av 406 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i februar.

Ned for sild, vekst makrell

Eksporten av sild endte på 195 millioner kroner i februar som er en nedgang på 64 millioner kroner eller 25 prosent. Tyskland og Nederland er de viktigste markeder for sild i februar.

Makrelleksporten økte med 102 millioner kroner eller 54 prosent i februar til totalt 290 millioner kroner. Kina er største mottaker av makrell med en verdi på 61 millioner kroner.

Kraftig vekst for klippfisk

Eksporten av klippfisk økte med 168 millioner kroner eller 107 prosent i februar til totalt 325 millioner kroner. Brasil er største marked i februar med en verdi på 160 millioner kroner.

Opp for saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk økte med 30 millioner kroner eller 28 prosent til totalt 136 millioner kroner i februar. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 84 millioner kroner i februar.

Vekst for fersk- og fryst torsk

Eksporten av fersk torsk økte med 132 millioner kroner eller 86 prosent til totalt 284 millioner kroner. Med en eksportverdi på 268 millioner kroner er EU det dominerende markedet for fersk torsk fra Norge. For fryst torsk er økningen på 42 millioner kroner eller 31 prosent til totalt 179 millioner kroner. EU er største mottaker av også fryst torsk med en verdi på 118 millioner kroner.

Egil Ove Sundheim

Direktør for markedsinformasjon
47 905 77 293
egil.sundheim@seafood.no

Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 440 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Fiskeri- og kystdepartementet.

www.seafood.no

Tags: