Sikkerhet 03 på Norges Varemesse

Sikkerhet 03 på Norges Varemesse Den norske sikkerhetsbransjen vil i perioden 7. - 9. oktober på Norges Varemesse i Lillestrøm rette søkelyset mot samfunnssikkerheten som vi alle forventer, til enhver tid, skal være høyst oppegående. Stortingsrepresentanter, etater, direktorater, interessegrupper, forskere og bedrifter skal i debatter de nevnte dager stå til svars for rikets tilstand. Etter debattene vil man i tilstøtende messeområde kunne oppsøke landets ledende leverandører innen sikkerhetstjenester og produkter, slik at man har grunnlag for å danne seg et totalbilde av hvor Norge står, med tanke på å være i stand til å håndtere store som små krisesituasjoner. "Forsvinner strømmen, er det ditt ansvar å sørge for at du greier deg" siteres en avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i dagspressen. Norsk Sikkerhetsforening, som initiativtaker og arrangør, aksepterer ikke uten videre dette utspillet. Det er betimelig å undres over hvordan da ansvaret stiller seg i forbindelse med andre krisesituasjoner, enten disse måtte omfatte nasjonen som helhet, eller regionalt. Vi tror at den norske befolkning forventer at myndighetene har planverk og løsninger som bidrar til at eventuelle kriser får minst mulig direkte og indirekte konsekvenser. Vi mener at det ikke kan være slik at hver og én virkelig skal overlates til seg selv, hvis og når krisen oppstår. Samfunnssikkerhet må være gjennomgripende, strukturert og kvalitetssikret. Alternativet er at demokrati i normalsituasjon erstattes med anarki i krisesituasjon. Mener det norske folk at dette er riktig, blir de hjemme. Mener man derimot at dette strider mot all fornuft, deltar man i debatten på Lillestrøm 7. - 9. oktober. Praktiske opplysninger: Sted: Norges Varemesse, Nesgata 1/3, Lillestrøm Seminarer: Tirsdag 7 oktober 10.00 - 12.00 Beredskap og kriseledelse Onsdag 8 oktober 10.00 - 12.00 Samfunssikkerhet Torsdag 9 oktober 10.00 - 12.00 Organisert kriminalitet Messens åpningstider 12.00 - 17.00 hver dag. (Fri entré) For ytterligere informasjon eller intervju kontakt Ola Haugland i Norges Varemesse på telefon 66 93 91 66 /90 10 57 33. Se også messens internettsider: http://www.messe.no/sikkerhet Norsk Sikkerhetsforening Henning Berg visepresident ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00270/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker