Eksperter fra Boston på studiebesøk

Report this content

En gruppe eksperter fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) fra Boston i USA besøkte Oppsalhjemmet fredag 20. november. Tema var hvordan Oppsalhjemmet jobber med tiltak innen Pasientsikkerhetsprogrammet.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har vært på besøk ved Oppsalhjemmet. Dette programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sekretariatet er plassert i Helsedirektoratet.

Pasientsikkerhetsprogrammet med seg en delegasjon fra Institute for Healthcare Improvement (IHI) fra Boston i USA, som er et verdensledende miljø innen forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. IHI har støttet over 30 land med nasjonalt arbeid innen pasientsikkerhet og forbedring, deriblant Danmark, Skottland, England, Nederland og Wales. Pasientsikkerhetsprogrammet har et langsiktig samarbeid med IHI. De skal blant annet gi Pasientsikkerhetsprogrammet strategisk veiledning og arrangere flere kurs og aktiviteter for helsepersonell i Norge.

Fire sentrale personer fra IHI har vært på et tredagers studiebesøk i Norge i november der de har besøkt virksomheter av spesiell interesse. De fire er Carol Haraden (Vice President, IHI), Andrew Longmate (Clinical Quality and Safety Lead in the Healthcare Quality and Strategy Directorate at the Scottish Government), Jennifer Lenoci-Edwards (Director, IHI, Patient Safety Focus Area) og David M. Williams (Executive Director, IHI). Målet med besøket var at IHI skulle bli kjent med programmet og arbeidet med pasientsikkerhet i Norge. De er opptatt av hva som har skjedd i Norge de siste årene og ville diskutere både suksesser og utfordringer.

Pasientsikkerhetsprogrammet ønsket at IHI skal bli kjent med helheten i pasientsikkerhetsprogrammet i Norge. Derfor ønsket de å besøke flere virksomheter/sykehus, deriblant Oppsalhjemmet. For Oppsalhjemmet og Norlandia er det er en ære å bli spurt. Vi er stolte av å vise frem Oppsalhjemmet og hvor langt vi faktisk er kommet når det gjelder pasientsikkerhetsprogrammet. Oppsalhjemmet har brukt flere av tiltakspakkene fra programmet helt siden 2012. Disse tiltakspakkene er: Legemiddelgjennomgang (LMG), Tavleprosjekt og pasientsikkerhetsvisitter.

Delegasjonen fra Pasientsikkerhetsprogrammet og IHI fikk en orientering om hvordan Oppsalhjemmet jobber med pasientsikkerhet. De fikk omvisning og en orientering av Kim Bonite og Dulce Bonite om hvordan teamene og personalet bruker pasientsikkerhetsvisitt og risikotavler i praksis. Sykehjemslege Stephan Ore ga en oversikt over resultatene fra dette arbeidet. Han snakket blant annet om tiltak for å sikre korrekt dokumentasjon av såkalt indikasjon for legemidler. Han redegjorde også for pleiepersonalets arbeid med systematisk å dokumentere effekt av medikamentelle tiltak.

Norlandia og Oppsalhjemmet er svært stolte av at Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 valgte å komme til Oppsalhjemmet.

Multimedia

Multimedia