Første Norlandia-barnehage på Sørlandet

Solstua barnehage som ligger i Vanse i Farsund kommune, blir 1. mars 2016 en Norlandia-barnehage. Norlandia er svært fornøyd med at vi etablerer oss med vår første barnehage på Sørlandet. Solstua er en godt drevet barnehage med høy pedagogisk bevissthet og kvalitet.

Irene Skoland som er dagens eier og daglig leder, er fornøyd med at barnehagen blir en del av Norlandia Barnehagene. Hun er særlig fornøyd med at barnehagen kan fortsette med sitt lokale særpreg samtidig som de blir en del av et større system både faglig og administrativt.

Kontakter:

Kristin Voldsnes, divisjonsdirektør Norlandia Barnehagene, telefon 416 92 791

Irene Skoland, daglig leder Norlandia Solstua barnehage, telefon 930 44 265 

Tags:

Multimedia

Multimedia