Hilde Britt Mellbye går av som konsernsjef i Norlandia, visekonsernsjef Yngvar Tov Herbjørnssønn blir ny sjef

Norlandia Care Group AS kunngjorde i dag at Hilde Britt Mellbye, som har vært konsernsjef i mange år, vil fratre senest 1. januar 2017 for å bli ny administrerende direktør i A / S Vinmonopolet.

"Vi beklager at Hilde Britt slutter som konsernsjef, men vi er takknemlige for hennes innsats for selskapet gjennom mange år", sier Åge Danielsen, styreleder i Norlandia Care Group.

I den korte tiden siden styret ble informert om Mellbye sin beslutning, har styremøte vært gjennomført og etterfølger valgt: Yngvar Tov Herbjørnssønn har blitt utnevnt til ny konsernsjef og tar over stafettpinnen når Mellbye slutter. Herbjørnssønn har vært i Norlandia siden 2011 og har fungert som visekonsernsjef siden september 2015 med ansvar for forretningsutvikling og organisasjon. Han innehadde tidligere stillingen som COO Preschools. Han har jobbet svært tett med Mellbye over mange år, og har blitt forberedt for konsernsjefstillingen. Han er utdannet i ledelse og logistikk på Sjøkrigsskolen i Bergen og har en Master of Law fra Universitetet i Oslo. Han har tjenestegjort i ulike funksjoner innen Forsvaret og har arbeidet som forhandlingsleder for Krigsskoleutdannende offiserers landsforbund.

"Da Hilde Britt begynte i februar 2010, hadde Norlandia ca 1500 ansatte. I dag består organisasjonen av 5750 ansatte," sier Kristian Adolfsen, den største eieren i konsernet. Han fortsetter: "Dette er en bekreftelse på Hilde Britt sin evne til å utvikle virksomheten, hennes enorme arbeidskapasitet, og hennes strategiske skarpsindighet. Hilde Britt er en meget profesjonell leder med stor personlig integritet og åpenhet. Vi er takknemlige for hennes bidrag. Vi ser ikke for oss noen stor endring av retning etter Hilde Britt sin avgang, vi forventer fortsatt vekst langs den kursen som er staket ut. Med Yngvar i konsernsjefrollen, vil vi ha en leder med dokumentert evne til å levere resultater som er dypt forpliktet til våre nåværende strategier."

Dette sa Mellbye om tilbudet fra Vinmonopolet: "Jeg ble nylig tilbudt denne unike muligheten. Vinmonopolet har en unik posisjon i det norske samfunnet, og er gitt et meget viktig oppdrag. Jeg ser frem til å bygge videre på alle de gode elementene som er tydelige i den organisasjonen. Jeg er lei meg for å forlate Norlandia, men jeg er overbevist om at strukturene, kompetansen og ledelsen er på plass for å sikre en strålende fremtid. "

Yngvar Tov Herbjørnssønn sa følgende: "Jeg føler meg beæret og veldig glad for å bli tilbudt denne spennende stillingen. Jeg tar tak i dette viktige oppdraget med en blanding av ydmykhet og tillit. Ydmykhet fordi vi har et oppdrag fra samfunnet som dreier seg om å ta vare på noen helt spesielle individer og tillit fordi jeg vet at kollektivt har vi ferdighetene og verdiene for å oppfylle vårt oppdrag."

Hilde Britt Mellbye har i hele sin tid som leder skapt en atmosfære hvor den enkelte ansatte kan vokse og utvikle seg. Hun har bygget en kultur preget av tillit hvor respekt men også ærlig menings-utveksling er normen. Under hennes ledelse har selskapet utviklet innovative modeller for å sikre bærekraftige tjenester til en aldrende befolkning. For å oppnå dette har Norlandia gjentatte ganger utfordret gjengse oppfatninger i sektorer der selskapet har aktivitet.

Mellbye har vært dypt engasjert i å kommunisere de såkalte CARE-verdiene i selskapet (Competent, Ambitious, Respectful, Energetic). Disse retningslinjene for ønsket atferd er nå innarbeidet i hele organisasjonen.

Åge Danielsen avsluttet: "Hilde Britt har skapt en forpliktelse til kvalitet som er gjennomgripende i organisasjonen og hun har drevet frem utvikling av bransjeledende kvalitetssystemer i selskapet. Denne vedvarende oppmerksomheten på kvalitet har skapt engasjerte medarbeidere som er stolte av å være en del av Norlandia. Det vil kanskje være den mest varige arven etter henne. Jeg stoler på at Yngvar sammen med sin ledergruppe vil ta denne satsningen fremover. "

Pressekontakter:

Åge Danielsen, 0047 901 49 941

Hilde Britt Mellbye, 0047 997 16617

Yngvar Tov Herbjørnssønn, 0047 918 37189

Multimedia

Multimedia