Norlandia Care Group AS økte omsetningen med 61%

Norlandia Care Group AS offentliggjorde 15. mars sin årsrapport for 2015. Selskapet rapporterte om en omsetningsøkning på 61%.

I 2015 fortsatte Norlandia Care Group AS å gjøre oppkjøp av barnehage-virksomheter i Nederland og i Finland. Kjøpet av en større eldreomsorgsvirksomhet i Sverige ble kunngjort i februar 2015, dermed er Norlandia en av de største aktørene i dette markedet. Konsernet oppnådde sin vekst med virksomheter innen barnehager, skolefritidsordninger, eldreomsorg og pasienthotell. Omsetningsveksten kommer som følge av både oppkjøp og organisk vekst.

"Jeg er fornøyd med den betydelige veksten i vår virksomhet i 2015. Drift i storskala gir enda bredere anvendelse av våre kvalitetssystemer, lederverktøy og opplæringsrutiner. Mens vi har fortsatt å øke vår størrelse, har vi også fulgt et strengt program for vurdering av kostnader og drift for å sikre at vi holder oss så slanke og effektive som mulig ", sier Hilde Britt Mellbye, konsernsjef i Norlandia Care Group AS. Omsetningen for konsernet økte til 2.984 millioner norske kroner (NOK) i 2015 fra NOK 1.854 millioner i 2014. Resultat før skatt for konsernet ble NOK 272,1 i 2015, med en EBITDA på NOK 169,2. Ved utgangen av 2014 hadde foretaket 3.415 ansatte, mens på slutten av 2015 var det over 5.735 ansatte.

Norlandia Care Group har nå en årlig omsetning på over NOK 3 milliarder. Inntektene for 2015 var 61% høyere enn for 2014. Marginene ventes å være på et tilsvarende nivå i 2016 som i 2015.

Dette var de viktigste hendelsene for konsernet i 2015 og i de første månedene av 2016:

  • Vi kjøpte den svenske eldreomsorgsvirksomheten Kosmo, og ble dermed en av de største private aktørene i dette markedet. Vi økte fra 12 eldreomsorgsenheter til 35 fra og med mars 2016 i Sverige.
  • Vi kjøpte den innovative svenske barnehagekjeden Kids2Home, som har 15 operative enheter i Stockholm, Sigtuna, Uppsala, Örebro, Falun og Hjärup. Flere vil bli åpnet snart.
  • Vi vant anbud for drift av eldreomsorgsenheter i de følgende svenske kommunene: Lund, Gotland, og Västerås.
  • Vi re-vant kontrakten om å drifte Oppsalhjemmet i Oslo for seks nye år.
  • Vi kjøpte en barnehage i Farsund, vår første enhet i den delen av Norge.
  • Både våre norske og svenske virksomheter er nå ISO-sertifisert.
  • Vi outsourcet vår regnskapsfunksjon og overførte 25 kolleger til Intu Økonomi AS uten tap av arbeidsplasser.
  • Vi kjøpte barnehagevirksomheten SKW i Nederland og tok i bruk merkevaren Norlandia der.
  • Vi har økt fra 59% til 100% vår eierandel i Tenava, en av de største barnehagekjedene i Finland med 30 enheter primært i Helsinki, Tampere og Jyvaskala. Vi kjøpte også to nye enheter i Finland og åpnet tre nybygde barnehager.


Selskapet er fortsatt kontrollert av sine nordnorske gründere: Hospitality Invest AS (Kristian Adolfsen og Roger Adolfsen), Benn Eidissen og Even Carlsen kontrollerer henholdsvis 64%, 18% og 18% av aksjene i Norlandia Care Group AS.

Mediekontakt: Hilde Britt Mellbye, CEO i Norlandia Care Group AS, +47 997 16 617.

Se hele årsrapporten her.

Tags:

Multimedia

Multimedia