Norlandia kunngjør kjøp av 100% av Oslo Helse og Omsorg

Norlandia Care Group AS har signert en avtale om kjøp av de aksjene selskapet ikke allerede eier i virksomheten Oslo Helse og Omsorg.

Hulda Gunnlaugsdottir, divisjonsdirektør i Norlandia Care Group AS, uttaler følgende: «Med stadig flere eldre i samfunnet ser vi behovet både for institusjonsplasser av ulike typer og hjemmebaserte tjenester. Vi ser frem til å utvide vårt tjenestespekter ved å tilby faglig sterk og varm omsorg i samspill med intensiv bruk av sofistikert teknologi til personer som bor hjemme. Dette vil møte fremtidige behov i samfunnet, gi økt livskvalitet til store grupper av mennesker og gi besparelser i samfunnsutgifter. Kjøpet og integrering av Oslo Helse og Omsorg som er en av største aktørene innen hjemmetjenester i Oslo, gir grunnlag for en ambisiøs satsning innenfor dette feltet.»

«Vi ser frem til å bli en del av Norlandia Care Group. Norlandia er svært opptatt av faglig utvikling hos de ansatte. Slik vi kjenner Norlandia er de også glødende opptatt av opplevelsen til den enkelte mottager av omsorg. Det er en sterk verdiforankring av arbeidet som gjøres i Norlandia, sier Siril Kleiven Wilmann, daglig leder i Oslo Helse og Omsorg. Hun fortsetter: «OHO er klar for å ta nye og større steg. Dette vil kreve mer kapital enn det OHO har i dag. Når Norlandia nå ønsker å satse på menneskene i OHO er vi andre eiere veldig fornøyd.»

OHO blir en del av divisjon Care i Norlandia Care Group. Siril Kleiven Wilmann fortsetter som leder av virksomheten. Partene er enige om ikke å offentliggjøre salgssummen.

Om NCG AS: Norlandia Care Group AS driver barnehager, pasienthotell og sykehjem. Vi er til stede i Norge, Sverige, Finland og Nederland. Norlandia er et norskeid selskap med 5750 ansatte. Vi ser på våre ansatte som vår viktigste ressurs og investerer systematisk I de ansattes kompetanse. Vi arbeider for et godt liv hver dag.

Om Oslo Helse og Omsorg (OHO): Selskapet ble grunnlagt i 2005. OHO leverer tjenester på vegne av Oslo kommune gjennom ordningen «fritt brukervalg» primært innenfor hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp). Selskapet levererer også tjenester innen BPA (brukerstyrt personlig assistanse. OHO har over 100 ansatte.

Les mer om Norlandias kjøp av Oslo Helse og Omsorg

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia