Nye innsikter gjennom lederutdanning via NHH

Report this content

På initiativ fra en av våre ledere er det gjennomført et kompetanseløft i region Vest. Vi i Norlandiabarnehagene region Oslo er takknemlige for å ha sånne kunnskapstørste kolleger. Det kommer hele organisasjonen til gode.

I fjor ble våre daglige ledere i Norlandiabarnehagene region Vest uteksaminert fra Norges Handelshøyskole (NHH), der de har fullført og bestått Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. Programmet er et samarbeid mellom NHH og Administrativt Forskningsfond, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Regionleder i Vest, Hilde Christensen, var den som fikk idéen om å søke dette studiet. Hun lanserte forslaget til ledelsen, hvor ønsket om kompetanseheving ble godt mottatt. Christensen inviterte sine kolleger til å bli med på utfordringen. Etter halvannet år med studier ved siden av full jobb sitter de nå med økt kunnskap om administrasjon og ledelse, i tillegg til å ha blitt et enda mer sammensveiset team.

Studieprogrammet hadde følgende hovedmålsettinger: Bidra til at deltakerne får økt teoretisk kunnskap om ledelse, gi deltakerne bedre lederferdigheter og bidra til å gi deltakerne et mer avklart forhold til ledelse. Hilde Christensen mener ledere i ulike virksomheter har mange av de samme utfordringene uavhengig av hvilken bedrift man jobber i - "Under studiet fikk vi muligheten til å ha et fugleperspektiv på mekanismer innen ledelse", sier Hilde. Inkludert i utdanningen var et analyseverktøy hvor alle skulle gjøre en 360-graders evaluering av seg selv som leder.

Resultatene ble tatt opp i en felles refleksjonsgruppe hvor man fikk utfordre hverandre, noe deltakerne opplevde som veldig utviklende. Alle skulle også skrive en avhandling. Her skrev lederne om forskjellige tema, for eksempel temaet makt, som ble knyttet opp mot egne erfaringer fra praksis. "Gjennom lesing og drøfting av pensumlitteraturen ble det mang en aha-opplevelse for oss alle", forteller Hilde Christensen, som er takknemlig for at lederteamet kunne gjennomføre denne kompetansehevingen sammen.

Tags:

Multimedia

Multimedia