Samarbeid om integrasjon

Barnehagen kan være en glimrende arena for integrering av innflyttere til Norge. Det har vi blant annet fått erfare i Tre Troll Barnehage i Lørenskog.

”Vi får ofte henvendelser fra kommunen om å hjelpe til med integrering av våre nye landsmenn. Det sier vi naturligvis ja til når vi har mulighet til det” sier daglig leder Ann Kristin Hovdhaugen i Tre Troll barnehage. Å møte folk med en annen bakgrunn enn vår egen er en berikelse for både barn og ansatte. Kinesiske Ping Ouiang er et godt eksempel på dette. Hun kom til barnehagen for nærmere et år siden fra et kvinneprosjekt i regi av flyktningetjenesten i Lørenskog kommune.

Ping begynte i barnehagen som en del av sin språkpraksis og fikk Rita Ødegård som sin fadder. Språkopplæringen krever også en del av fadderen som deltar på samlinger i regi av kommunen. Opplæringen er delt opp i faser. Etter hver fase har hun blitt vurdert for om hun er klar til å begynne med neste. Hun nærmer seg slutten av opplæringen nå, men har trivdes så godt i barnehagen at hun vurderer å ta fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeider.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia