Selvhjulpne barn gir god ergonomi

Report this content

I Norlandiabarnehagene er vi opptatt av at barna skal få oppleve mestring i hverdagen gjennom at de voksne gir de mulighet til å gjøre ting selv. Noen vil kanskje tenke at tidsskjemaet setter en stopper for dette, men selvhjulpne barn kan være til stor hjelp i barnehagen. I tillegg er det sunt for de ansatte da dette gir mindre sjanse for slitasjeskader.

Daglige gjøremål er pedagogiske aktiviteter som byr på muligheter for barn til å bli selvhjulpne og utvikle god motorikk. Eksempler på disse inkluderer av- og ­påkledning, måltider, bleieskift og toalettbesøk. I en travel hverdag kan ansatte ”hjelpe” barn med disse gjøremålene for å holde tidsplanen i barnehagen. Innlært hjelpeløshet kan bli et resultat for barna,samtidig som disse hverdagsaktivitetene kan være slitasjesituasjoner for ansatte dersom de ikke har gode arbeidsvaner. Ideen om å starte prosjektet ble klekket ut i et arbeidsmiljøutvalg-møte for region Vest i Norge. Temaet ble tatt videre i en pedagogisk ledersamling og deretter av en prosjektgruppe.

Bedriftshelsetjenesten var på besøk hos hver barnehage i regionen og laget en rapport om det fysiske arbeidsmiljøet til hver avdeling med tilsvarende handlingsplaner. De beste eksemplene fra alle barnehagene ble samlet som inspirasjon til videre arbeid og publisert i heftet «Back to Basic». Interesse for metodikken har vært stor blant våre barnehager. Heftet var også sentralt i en søknad om prosjektstøtte fra Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Som første barnehagekjede i Norge ble Norlandias ansatte i region Vest tildelt midler til å reise til andre land i Europa og sammenligne praksis med andre barnehager og reflektere over metodikk og læring. En ­engelsk utgave av «Back to Basic» er produsert for å stimulere til gode, faglige diskusjoner med barnehagelærere de møter i andre land.

Tags:

Multimedia

Multimedia