Videobasert internopplæring innen eldreomsorg

I digitaliseringens tidsalder gjelder det å finne effektive måter å spre informasjon. På denne måten kan vi dele vår kunnskap og inspirere hverandre i hele organisasjonen.

Norlandia i Norge har skapt en videobasert internundervisning der utvalgte ansatte selv presenterer eldreomsorgens konsept. Opplæringsvideoene blir primært brukt i gruppebasert undervisning ute på våre eldreomsorgsenheter. De kan også brukes av enkeltpersoner hjemmefra via intranett, via vårt kvalitetssystem eller via Norlandias internkanal på YouTube. Kortfilmene presenterer de ulike konseptene vi jobber med innen den norske delen av Norlandias eldreomsorg: Demenskonsept, pårørendeomsorg, kultur- og aktivitetskonsept, måltidskonsept og servicekonsept. Arbeid med informasjon på denne måten muliggjør distribusjon av tydelige og felles budskap til mange grupper samtidig. Filmen om demenskonseptet informerer om konseptets innhold, men gir også målgruppen mulighet til å ta del i og diskutere en rekke spørsmål om hvordan omsorg kan gjennomføres på en bedre måte. Også de andre filmene er tilrettelagt for aktiv deltagelse hos de ansatte.

Tags:

Multimedia

Multimedia