Om oss

Norsk Designråd skal bidra til å heve norske bedrifters kompetanse på og bruk av design som strategisk virkemiddel i utviklingen av produkter og tjenester. Målet er at flere norske bedrifter skal øke sin konkurransekraft og innovasjonsevne gjennom en brukerorientert og strategisk fundamentert utviklingsmetodikk. Aktiviteter inkluderer bedriftsrådgivning, kurs og seminarer, og tildeling av Merket for God Design og Unge Talenter. Norsk Designråd er underlagt Nærings- og handelsdepartementet.