Over 22 000 bønder har fått gårdskart i år (foto)

Over 22 000 bønder har fått gårdskart i år (foto) 5. oktober 2005 Så langt i år har NIJOS, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, produsert gårdskart til over 22 000 bønder i til sammen 35 kommuner. Gårdskartet viser fordelingen av dyrka mark på den enkelte eiendom. Dette gir bøndene en god oversikt, og er et viktig verktøy når bonden skal søke om tilskudd for arealene sine. NIJOS sender i første omgang gårdskartene til den enkelte kommune, som videre sender dem ut til bøndene. Totalt har NIJOS produsert over 22 000 gårdskart så langt i 2005. - Vi er ferdige med 35 kommuner, og vi håper å ha produsert gårdskart for ytterligere 10-20 kommuner innen utgangen av året, sier Hildegunn Norheim, prosjektleder for Gårdskart på NIJOS. Siden starten på prosjektet i 2003, er det produsert over 38 000 gårdskart til i alt 74 kommuner. 74 kommuner er godt i gang Etter at kommunene har sendt gårdskartet til bøndene, starter et arbeid for å heve kartgrunnlaget. Den enkelte bonde skal melde inn eventuelle feil til kommunen, hvor dette skal rettes opp. Etter at feil er rettet opp, får kommunen et nytt jordregister som viser arealfordelingen for hver landbrukseiendom fra NIJOS. - Hittil har 74 kommuner fått gårdskart, og mange av disse er godt i gang med å kvalitetsheve kartgrunnlaget. 8 av de er ferdige med å rette feil og mangler i kartene, og har fått nytt jordregister med oppdaterte arealtall, sier Norheim. Kartene bidrar til bedre kontroll og dokumentasjon Ved å bruke flyfoto og så legge inn grensene mellom de ulike arealene med dyrka mark, har NIJOS beregnet hvor store de ulike arealene er, og gjengitt dem på kartet. Kartene blir bondens dokumentasjon på landbrukseiendommens utforming. De viser hvordan arealer fordeler seg på ulike arealklasser og hvor store disse arealene er. Et oppdatert kartgrunnlag vil være nyttige i flere sammenhenger. Det kreves blant annet kartbilag ved søknader og rapportering. Disse tallene blir også brukt ved kontroll når bonden søker om arealtilskudd. Foto: eksempel på et gårdskart Eksempel på et gårdskart i trykkekvalitet (tif 4,5 Mb) Kontaktpersoner Hildegunn Norheim Prosjektleder Gårdskart Tlf: 64 94 97 00 E-post: hildegunn.norheim@nijos.no Anita Nordsveen Webredaktør Tlf: 64 94 97 00 E-post: anita.nordsveen@nijos.no Om NIJOS Norsk institutt for jord- og skogkartlegging er et nasjonalt fagorgan under Landbruks- og matdepartementet, som framskaffer informasjon om jorda, skogen, utmarka og landskapet i Norge til bruk i offentlig forvaltning og næringsutvikling. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no