Over ni tusen gårdskart lastet ned fra Internett forrige uke

Over ni tusen gårdskart lastet ned fra Internett forrige uke 25. august 2005 Forrige uke ble det søkt på over ni tusen landbrukseiendommer i tjenesten Gårdskart på Internett. Den store pågangen skyldes at søknadsfristen for produksjonstilskudd i jordbruket nettopp gikk ut. Siste mulighet for å levere søknaden var mandag 22. august. I perioden mandag 15. august – mandag 22. august ble det hentet ut informasjon om 9.351 landbrukseiendommer i Gårdskart på Internett. De fleste av disse var trolig knyttet til søknad om produksjonstilskudd. Nyttig for mange - Totalt er det søkt om tilskudd for ca. 53 000 landbruksforetak viser tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF). At over ni tusen av disse har valgt å benytte seg av tjenesten den siste uka viser at vår nye tjeneste dekker et behov og er nyttig for mange, sier Nils Karbø, assisterende direktør i NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging). Ved hjelp av Gårdskart på Internett kan eiere av landbrukseiendommer med et enkelt tastetrykk finne arealtall for sin dyrka mark. Dette trenger de for å søke om produksjonstilskudd. - Pågangen har vært ekstra stor nå før søknadsfristen gikk ut. Etter bare et halvt år i drift, ser vi at tjenesten er blitt godt mottatt av kommuner og næringsdrivende innen landbruket, sier Karbø. Tjenesten forenkler driften, gir bedre oversikt og gjør det lettere å planlegge utnyttelse av eiendommen. For kommunene er det også et viktig verktøy for å ta vare på dyrka jord og kulturlandskap. Kapasiteten skal bedres August har så langt vært den best besøkte måned siden lanseringen av tjenesten i januar i år. - Pågangen har vært større enn forventet, og for noen ble ventetiden litt lang. Vi ser nå på løsninger for å bedre kapasiteten, både for å kunne betjene den enkelte raskere, og for å kunne betjene enda flere brukere samtidig, sier Karbø. Regionale miljøprogram neste besøkstopp? NIJOS følger spent med på utviklingen fremover. I fylkene Akershus og Østfold blir det trolig stor pågang utover høsten. Der kan bøndene også finne noen tema for regionale miljøprogram. – Når en søker om støtte gjennom regionale miljøprogram er en pålagt å dokumentere på kart. Dette er det, gjennom et pilotprosjekt sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Østfold, lagt til rette for i Gårdskart på Internett. Vi regner derfor med fortsatt stor pågang i tiden fremover, sier Karbø. Fristen for å søke støtte gjennom regionale miljøprogram er 15. september for Akershus, og 1. oktober for Østfold. Foto til illustrasjon av saken Assisterende direktør Nils Karbø i Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) med tjenesten gårdskart på Internett i bakgrunnen. Fotograf: © Oskar Puschmann, NIJOS Last ned: For web (266 kb) For trykk (3847 kb) Eksempel på et skjermbilde fra tjenesten gårdskart på Internett. Her vises et gårdskart med arealfordeling i 14 klasser. I bakgrunnen vises også eiendomsgrenser, bygninger, veier, og høydekurver. Fotograf: © NIJOS Last ned: For web (438 kb) For trykk (668 kb) Kontaktpersoner Nils Karbø Assisterende direktør Tlf: 64 94 97 00 E-post: nils.karbo@nijos.no Hildegunn Norheim Prosjektleder for gårdskart på Internett Tlf: 64 94 97 00 E-post: hildegunn.norheim@nijos.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no