18,3 millioner kroner til 51 scenekunstproduksjoner

Norsk kulturråd gir 18,3 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved 2. tildeling 2004. For dette skal det produseres 51 forestillinger. Verdensteatret får 1,7 mill. i 2005 og 1,9 mill. i 2006, Kreutzerkompani får i alt 2,3 mill. og Jo Strømgren Kompani 2,2 mill. kroner for de samme to årene. Nykommeren Katrine Bølstad får 800 000 til danseprosjektet ”Knotworks” og Egal Teater får 270 000 til en barneforestilling basert på Gro Dahles bok ”Sinna mann”.

Kulturrådet prioriterer kunstnerisk og kulturelt mangfold, nyrekruttering til scenekunstmiljøet og prosjekter for barn og unge. Innenfor mange av prosjektene står internasjonalt samarbeid sentralt. Det kom inn 179 søknader med en samlet søknadsum på 70 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Totalt mottar scenekunstnere over hele landet 14 millioner kroner i 2004/05 og 4,3 millioner i 2006, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte tildelingsliste. Tre større prosjekt får tilsagn for 2005 og 2006. Disse er: Verdensteatret, som får 1,7 mill. kroner i 2005 og 1,9 mill. i 2006 til produksjonene ”Fortellerorkesteret” og ”En reise i to deler”, og til forprosjekter innen ny teknolog. Verdensteatret arbeider i spenningsfeltet mellom billedkunst, scenekunst, musikk og lydkunst og integrerer blant annet bruk av ny teknologi og levende bilder i kunsten. Gruppen bruker forestillingen som et orkesterverk og skaper et eget univers på scenen. Ideen bak Verdensteatrets produksjoner er utforsking og utvikling av teknologi, parallelt med den øvrige arbeidsprosessen. ”En reise i to deler” er et arbeid som samler lokale, regionale og internasjonale kunstnere. Kreutzerkompani, som får 1,1 mill. i 2005 og 1,2 mill i 2006 til produksjonene ”Spacemaker” og ”Once upon a space”. Kreutzerkompani skaper scenekunst i krysningspunktet mellom ny teknologi og dans og baserer seg på integrering av lysobjekter, lyd og video i scenekunsten. Gruppen utforsker rom som landskap og nye formidlingsformer i sitt arbeid. I de kommende produksjonen samarbeider de blant annet med Batsheva Dance Company fra Tel Aviv. Jo Strømgren Kompani, som er en av de ledende frie scenekunstkompanier i Norge, får 1 mill. kroner i 2005 og 1,2 mill. i 2006. Produksjonen ”Hospitalet” vil ha premiere i 2005 og har isolerte mennesker i meningsløse omgivelser som tema. Produksjonen ”Orkesteret” har premiere i 2006 og handler om seks asylsøkere som er internert i en leir i Europa. Jo Strømgren utforsker grensene mellom ulike kunstuttrykk og i disse prosjektene utforsker han spesielt grensene mellom fysiske uttrykk og språk, og i disse prosjektene søker han å skape en kaudervelsk språkform. Elleve produksjoner for barn og unge får tilskudd. Blant disse finner vi Figurteaterensemblet Katta i sekken, som får 460 000 kroner til å utvikle forestillingen ”Ariel”. Egal Teater får 270 000 til et prosjekt basert på Gro Dahles bok ”Sinna mann” og Haugen og Sjøset i Troms får 180 000 til å utforske folkeeventyrene med produksjonen ”Heksen i håret”. Blant ti ulike prosjekter som rekrutterer nye, unge talenter til scenekunstfeltet finner vi Katrine Bølstad som får 800 000 til å produsere danseforestillingen ”Knotworks”. Peter Goldstines produksjon ”baGShow” får 170 000, og Lisa C.B. Lie fra Trondheim får 120 000 til en soloperformance. Også seks prosjekter som har spesielt fokus på å styrke kunstnerisk og kulturelt mangfold får tilskudd. Blant disse er Queendom som får 450 000 til ”Big Sista’” – en forestilling i grenseland mellom cabaret, musikk, satire og stand up, og Kenneth Flak som får 430 000 til den interkulturelle danseforestillingen ”über”, som handler om gruppedynamikk og vold i en fascistisk kontekst. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2004. Det utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Vedlagte foto er fra Verdensteatret, forestillingen "Concert for Greenland" i 2004. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf: 22 47 83 38, shanti.brahmachari@kulturrad.dep.no

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker