74 musikkensembler får tilskudd fra Kulturrådet

Kulturrådet gir 9,5 millioner kroner fordelt på 74 ensembler for 2005. Folkemusikkensemblet Majorstuen, vokalensemblet Trio Mediæval, jazzensemblet Jaga Jazzist og Bodø Sinfonietta er blant de som får tilskudd. Hele 20 ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere, får denne gang støtte. Dette er allikevel på langt nær tilstrekkelig for å dekke tilveksten av gode ensembler innen de ulike sjangerne.

Kulturrådet har vurdert 147 søknader, mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på rundt 55 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 25 % i antall søknader på ett år. Tilveksten er stor, først og fremst innenfor jazz og tradisjonsmusikk, hvor mange ensembler holder et høyt teknisk nivå og viser stor kreativitet og variasjon i det musikalske uttrykket. Flere ensembler får tilsagn for to eller tre år. Bodø Sinfonietta, som har mange nye prosjekter på gang og som har opplevd stor musikalsk utvikling, får 300 000 kroner per år i 2005, 2006 og 2007. Seks ensembler får tilsagn for 2005 og 2006, blant annet Trondheim Jazzorkester og SISU slagverktrio, samt fire vokalensembler: Det Norske Solistkor, Oslo Domkor, Trio Mediæval og Vokal Nord. Blant ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere finner vi jazzensemblene The Core, Zanussi 5 og Christian Wallumrød ensemble. Andre som nå får ensembletilskudd for første gang er Johan Sara jr. Group, Gjøvik Sinfonietta og Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Oslo Sinfonietta får videreført sitt tilskudd som enkelttiltak (se www.kulturrad.no/musikk). I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med ulike uttrykk. Ensemblets betydning for sin region er spesielt blitt vektlagt i denne tildelingen. Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene har en omfattende turnevirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til. Likevel er den geografiske fordelingen vurdert i sammenheng med ensemblenes kvalitet. Vedlegg: Liste over tildelinger til musikkensembler 2005, omtale av utvalgte ensembler, samt faktaark for ensemblestøtten. Fotos av Det Norske Solistkor, The core og Urban Connection er vedlagt. NB! Ved bruk av fotos SKAL fotografen oppgis! Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Astrid Johanne Hauge, tlf 22 47 83 70 Tom Ivar Wister, tlf 22 47 83 77 Vedlagte fotos: (NB! Ved bruk SKAL fotografen oppgis!) The Core: Ole Hesledal, Rikskonsertene Solistkoret: C.F. Wesenberg Urban Connection: Urban Connection

Multimedia

Multimedia