En million til Momentum

EN MILLION TIL MOMENTUM Norsk kulturråd gir en million kroner til samtidskunstfestivalen Momentum i Moss. Midlene skal gå til utvikling av Moss Bryggeri til kunstformidlingsarena og permanent visningssted for Momentum. Målet er å sette bygget i stand til neste festival i 2004. Snøhetta er arkitekter for ombyggingen av lokalene til en fleksibel utstillingsarena. Den forrige Momentum-festivalen i 2000 vakte stor nasjonal og internasjonal oppsikt. Momentum har nå inngått en langsiktig leieavtale for deler av Moss Bryggeri fram til 2010 med rett til videre leie og opsjon på kjøp. Realiseringen av Moss bryggeri som kunstformidlingsarena er tenkt utført i fire faser. Byggearbeidet vil bli utført i form av prosjektet " Et rom med innsikt". Det bygger på ideen om at unge på arbeidsmarkedstiltak skal være med å sette bygningen i stand. I tillegg til Momentum er andre institusjoner invitert til å bruke lokalene. Galleri F15s samtidskunstformidling er bl.a. planlagt lagt til Moss bryggeri. Momentum, Galleri F15, Moss kommune og Østfold fylke samarbeider nå for å se hvordan kunsten i Moss kan ses i sammenheng. Momentum har tidligere mottatt kr 200 000 fra Kulturrådet til forprosjektering av Moss Bryggeri. Momentum er i Statsbudjettet for 2004 foreslått et tilskudd på 2,9 millioner kroner, noe som sikrer driften av festivalen. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Birgit Bærøe, tlf. 21 01 43 21 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00170/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker