Ensemblestøtte til Bergen Big Band og og Eikanger-Bjørsvik Musikklag

Norsk kulturråd gir 9,5 millioner kroner fordelt på 74 ensembler for 2005. Bergen Big Band og Fliflet/Hamre fra Bergen, samt Frode Gjerstad trio fra Rogaland er blant ensemblene som får tilskudd fra Kulturrådet. Rådet har i alt vurdert 147 søknader mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på ca 55 millioner kroner.

Kulturrådet har vurdert 147 søknader, mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på rundt 55 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 25 % i antall søknader på ett år. Tilveksten er stor, først og fremst innenfor jazz og tradisjonsmusikk, hvor mange ensembler holder et høyt teknisk nivå og viser stor kreativitet og variasjon i det musikalske uttrykket. Blant ensemblene fra Hordaland/Bergens-området er jazzensemblene Bergen Big Band som får 250 000 kroner, og Sigurd Ulveseth Quartet som får 75 000 kroner. Kammermusikkensemblet Bergen Barokk og vokalensemblet Bergen Domkantori får 75 000 hver. Ensemblene Fjøgl, Gamaltnymalt og Fliflet/Hamre opererer innenfor folkemusikk/tradisjonsmusikk, og får 75 000 hver. I tillegg får også brassbandet Eikanger-Bjørsvik Musikklag 75 000 kroner i årets tildeling. Fra Rogaland finner vi jazzensemblet Frode Gjerstad trio som får 75 000 kroner. I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med ulike uttrykk. Ensemblets betydning for sin region er spesielt blitt vektlagt i denne tildelingen. Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene har en omfattende turnevirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til. Likevel er den geografiske fordelingen vurdert i sammenheng med ensemblenes kvalitet. Vedlegg: Liste over tildelinger til musikkensembler 2005, omtale av utvalgte ensembler, samt faktaark for ensemblestøtten. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Sjur H. Færøvig, tlf 22 47 83 30 Astrid Johanne Hauge, tlf 22 47 8370 Tom-Ivar Wister, tlf. 22 47 83 77