Ensemblestøtte til Bodø Sinfonietta, Vokal Nord og Johan Sara jr. Group

Norsk kulturråd gir 9,5 millioner kroner fordelt på 74 ensembler for 2005. Bodø Sinfonietta, Vokal Nord fra Tromsø og Hallgeir Pedersen Trio og Johan Sara jr. Group fra Finnmark er blant ensemblene som nå får tilskudd fra Kulturrådet. Rådet har i alt vurdert 147 søknader mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på ca 55 millioner kroner.

Kulturrådet har vurdert 147 søknader, mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på rundt 55 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 25 % i antall søknader på ett år. Tilveksten er stor, først og fremst innenfor jazz og tradisjonsmusikk, hvor mange ensembler holder et høyt teknisk nivå og viser stor kreativitet og variasjon i det musikalske uttrykket. Bodø Sinfonietta, som og har mange nye prosjekter på gang, og som har opplevd stor musikalsk utvikling, får 300 000 kroner per år i 2005, 2006 og 2007. Vokal Nord, som ledes av Ragnar Rasmussen, får tilsagn om i alt 200 000 kroner for 2005 og 2006. Blant ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere finner vi Tore Johansen Kvartett fra Nordland, og Johan Sara jr. Group fra Finnmark som får 75 000 kroner hver. I tillegg får også jazzensemblet Marit Sandvik band fra Tromsø og Jan Gunnar Hoff band fra Nordland som får 75 000 kroner hver i denne tildelingen I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med ulike uttrykk. Ensemblets betydning for sin region er spesielt blitt vektlagt i denne tildelingen. Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene har en omfattende turnevirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til. Likevel er den geografiske fordelingen vurdert i sammenheng med ensemblenes kvalitet. Vedlegg: Liste over tildelinger til musikkensembler 2005, faktaark for ensemblestøtten og omtale av utvalgte ensembler, Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Astrid Johanne Hauge, tlf 22 47 83 70 Tom-Ivar Wister, tlf. 22 47 83 77