Festivaltilskudd til Karlsøya, Skippagurra, Sjonstock og Alta soul and blues festival

Kulturrådet gir tilskudd til 15 nye musikkfestivaler i 2005, og sterkest økning får populærmusikkfeltet: Ti nye festivaler får nå tilskudd innen et felt som får en økning totalt på 16 %. Karlsøyfestivalen, Skippagurrafestivalen, Sjonstock i Mo i Rana og Alta soul and blues festival er blant nye festivaler i Nord-Norge som tidligere ikke har fått tilskudd fra Kulturrådet, som nå er inne på ordningen.

Kulturrådet har fordelt 23,8 millioner kroner til 59 musikkfestivaler for 2005. Se vedlagte liste. Det kom inn 103 søknader med en samlet søknadssum på 51,5 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001 da ordningen ble overført fra Rikskonsertene til Kulturrådet. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på 35 % i løpet av de siste fire årene. Karlsøyfestivalen i Troms, Sjonstock i Mo i Rana, Alta soul and blues festival og Skiippagurrafestivalen er blant nye festivaler innen populærmusikkfeltet, og de får 100 000 kroner hver. Også jazzfeltet får en økning og Sortland jazzweekend får i 2005 tilskudd for første gang på 100 000 kroner. Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest er også en nykommer innenfor ordningen som får 100 000 kroner i 2005. I tillegg har Kulturrådet opprettholdt tilskuddene til Nordland Musikkfestuke, Varangerfestivalen, Nordlysfestivalen og Vinterfestuka i Narvik fra 2004. Iliosfestivalen i Harstad får økt sitt tilskudd til 400 000 kroner og Kalottspela får økt tilskudd til 100 000 kroner. Økningen i tilskuddene til ulike festivaler blir muliggjort blant annet gjennom overføringen av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival til statsbudsjettet, som frigjorde i alt 1,65 mill. på festivalstøtten. I tillegg har Kulturrådet gjort en omfordeling av tilskudd fra festivaler som har blitt økonomisk sterke med en solid egenkapital, til en rekke spennende nykommere på festivalfeltet. Kulturrådet er derfor i stand til å støtte opp under et stort festivalmangfold som er spredt ut over hele landet: rock, viserock, country, blues, elektronika, jazz, folkemusikk, klassisk musikk, kammermusikk og kirkemusikk. Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering. Fullstendig tildelingsliste, fakta om festivalstøtten samt omtale av sentrale festivaler er lagt ved. For mer informasjon, se www.kulturrad.no Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Morten Mølster, tlf: 90 56 63 93 Sjur H. Færøvig, tlf: 22 47 83 33 / 48 15 89 61