Fond for lyd og bilde - tildelinger høsten 2004

Fond for lyd og bilde har i løpet av høsten 2004 gitt i alt 13,5 millioner kroner til 321 søkere. Blant de som får tilskudd fra fondet finner vi Minor Majority, Hanne Hukkelberg, Gatas Parlament, Hot Club de Norvège, Vokal Nord, Konsertforeningen BLÅ, Haugen produksjoner, Opera Vest og Senter for studier av Holocaust.

Tilskuddene går til fonogramutgivelser, til turneer, konserter og komponering, til scene- og tekstproduksjoner, til film- og videoproduksjoner og til markedsføring av film og fonogrammer. Prosjekter med både nye, uetablerte kunstnere og kjente kunstnere får tilskudd. Fondet behandler årlig rundt 3000 søknader fra opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter. I alt har 615 søkere fått tilskudd i løpet av hele 2004. Fond for lyd og bilde er opprettet for å gi rimelig godtgjørelse til rettighetshavere for lovlig kopiering fra videogrammer og fonogrammer til privat bruk, og for å fremme produksjon og formidling av innspillinger i lyd og/eller bilde. Kontaktperson: Guri Skjeldal, tlf: 22478335, guri.skjeldal@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker