Fortsatt styrking av Trondheim kammermusikkfestival

Kulturrådet gir tilskudd til 15 nye musikkfestivaler i 2005. Trondheim Kammermusikk Festival får økt sitt tilskudd til 700 000 kroner og Trondheim Jazzfestival dobler tilskuddet til 200 000 kroner.

Kulturrådet har fordelt 23,8 millioner kroner til 59 musikkfestivaler for 2005. Se vedlagte liste. Det kom inn 103 søknader med en samlet søknadssum på 51,5 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001 da ordningen ble overført fra Rikskonsertene til Kulturrådet. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på 35 % i løpet av de siste fire årene. Trondheim Kammermusikkfestival har fått økt sitt tilskudd fra 600 000 til 700 000 kroner. Fra 2001 har festivalen økt tilskuddet med 250 %, fra 200 000 kroner til 700 000 kroner. Kulturrådet har dermed utjevnet forskjellene på tilskuddene til de fire store kammermusikkfestivalene i Oslo, Risør, Stavanger og Trondheim. Festspillene i Elverum har også fått en oppjustering av tilskuddet. I tillegg til et kraftig løft for populærmusikkfeltet, økes tilskuddene til jazzfeltet med 500 000 kroner. Trondheim jazzfestival får doblet sitt tilskudd fra 100 000 kroner til 200 000 kroner. Økningen i tilskuddene til ulike festivaler blir muliggjort blant annet gjennom overføringen av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival til statsbudsjettet, som frigjorde i alt 1,65 mill. på festivalstøtten. I tillegg har Kulturrådet gjort en omfordeling av tilskudd fra festivaler som har blitt økonomisk sterke med en solid egenkapital, til en rekke spennende nykommere på festivalfeltet. Kulturrådet er derfor i stand til å støtte opp under et stort festivalmangfold som er spredt ut over hele landet: rock, viserock, country, blues, elektronika, jazz, folkemusikk, klassisk musikk, kammermusikk og kirkemusikk. Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering. For nærmere informasjon om prioriteringene og omtale av sentrale festivaler, se www.kulturrad.no Kontaktperson i Norsk kulturråd: Morten Mølster, tlf: 90 56 63 93 Sjur H. Færøvig, tlf: 22 47 83 33 / 48 15 89 61