Jødisk Museum etableres i Oslo

Jødisk Museum etableres i Oslo Det Mosaiske Trossamfund og Oslo Bymuseum får til sammen 900 000 kroner til etablering av Jødisk Museum i Oslo i 2004 og 2005. Tilskuddet går til planlegging av museumslokalene i den gamle synagogen i Calmeyers gate 15 i Oslo og til planlegging og produksjon av en fast utstilling. Museumsprosjektet har som mål å samle og bevare gjenstander og minner som kan belyse jødenes historie og kultur i Norge. Det skal legges vekt på jødenes innvandring og integrasjon i det norske samfunnet fra 1851 frem til i dag. Det Mosaiske Trossamfund og Oslo Bymuseum samarbeider om å etablere jødisk museum med tanke på realisering i 2005. Norsk kulturråd gir 400 000 kroner til utredning og planlegging av museumslokalene i 2004. Visjonen er å gjenskape synagogerommet som ramme om en utstilling og et kultursenter. Den gamle synagogen som ble reist i 1920-21 trenger en omfattende rehabilitering før den kan brukes til museumsformål. I tillegg får samarbeidspartnere Oslo Bymuseum og Det Mosaiske Trossamfund 500 000 kroner fra Norsk kulturråd for 2005. Tilsagnet skal gå til formidling og produksjon av fast utstilling. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Anne Marie Liland, tlf. 22 47 83 74 Birgit Bærøe, tlf. 22 47 83 21 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no