Nasjonal jazzscene etableres

Nasjonal jazzscene etableres P R E S S E M E L D I N G Dato: 23.03.2004 Kulturrådet gir 750 000 kroner til Norsk Jazzforums etablering av en "nasjonal jazzscene". Prosjektet omfatter primært aktiviteter ved spillestedene Blå og Smuget i Oslo. Jazzforum vil utvikle scenene til viktige møtesteder for publikum og utøvere innen internasjonal jazz og jazzmusikk fra hele Norge. De to spillestedene danner en fin basis med sine ulike profiler. Smugets hovedscene holder høy teknisk standard og er godt egnet til jazzklubb- og konsertarrangementer for større musikere fra inn- og utland. Blå retter seg mer mot et yngre publikum og det nyskapende feltet innen musikken. Prøvedriften av prosjektet "nasjonal jazzscene" i Oslo har pågått siden høsten 2003, med midlertidige styringsorganer for booking av jazzarrangementer og framdriftsplaner. Prosjektet drar nytte av allerede eksisterende kompetanse og teknisk drift hos de to scenene. Kulturrådet støtter prosjektet for å sikre kontinuiteten i etableringen av en nasjonal scene for jazz. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Sjur H. Færøvig, tlf. 22 47 83 33 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no