Scenekunstmidler til Jo Strømgren, Kreutzerkompani og Karen Foss fra Bergen

Norsk kulturråd gir 18,3 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved 2. tildeling 2004. For dette skal det produseres 51 forestillinger. Kreutzerkompani får til sammen 2,3 millioner kroner for 2005 og 2006 til produksjonene ”Spacemaker” og ”Once upon a space”. Jo Strømgren Kompani får til sammen 2,2 mill. for 2005 og 2006 til ”Hospitalet” og ”Orkesteret”. Karen Foss’ Quiet works får 450 000 til soloforestillingen ”Europa: Kvinne”. Alle tre prosjektene har base i scenekunstmiljøet i Bergen.

Kulturrådet prioriterer kunstnerisk og kulturelt mangfold, internasjonalisering, nyrekruttering til scenekunstmiljøet og prosjekter for barn og unge. Det kom inn 179 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Innenfor mange av prosjektene står internasjonalt samarbeid sentralt. Totalt mottar scenekunstnere over hele landet 14 millioner kroner i 2004/05 og 4,3 millioner i 2006, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte liste. Kreutzerkompani får 1,1 mill. i 2005 og 1,2 mill. i 2006 til produksjonene ”Spacemaker” og ”Once upon a space”. Kreutzerkompani skaper scenekunst i krysningspunktet mellom ny teknologi og dans og baserer seg på integrering av lysobjekter, lyd og video i scenekunsten. Gruppen utforsker nye formidlingsformer og rom som landskap i sitt arbeid og samarbeider blant annet med Batsheva Dance Company i Tel Aviv. Jo Strømgren Kompani er en av de ledende frie scenekunstkompanier i Norge og får nå 1 mill. kroner i 2005 og 1,2 mill. i 2006. Produksjonen ”Hospitalet” vil ha premiere i 2005 og har isolerte mennesker i meningsløse omgivelser som tema. Produksjonen ”Orkesteret” har premiere i 2006 og handler om seks asylsøkere som er internert i en leir i Europa. Jo Strømgren utforsker grensene mellom ulike kunstuttrykk og språk, og i disse prosjektene søker han å skape en kaudervelsk språkform. Karen Foss’ Quiet works skal produsere soloforestillingen ”Europa: Kvinne” som er siste del av en trilogi. Forestillingens tema omhandler hva det vil si å ha en identitet som er forankret i europeisk kultur. De to første forestillingene i triologien; ”Perle” og ”Enkelt og stille” fikk tilskudd fra Kulturrådet i 2001 og 2003. I tillegg får også Dworakova production unit fra Bergen og Boa scenekunst fra Møre og Romsdal tilskudd på hhv. 180 000 og 90 000 kroner til teaterforestillinger. Dworakova skal produsere forestillingen Unterwegs!, som har utgangspunkt i Tsjkeovs skuespill ”Tre søstre”, i samarbeid med Teater des Augenblicks i Wien, Sogn og Fjordane Teater og Rogaland Teater. Boa scenekunst skal skape en spøkelsesaktig visuell teaterforestilling for barn basert på Heinrich Hoffmanns billedbok ”Busteper”. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2004. Det utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf: 22478338, shanti.brahmachari@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker