Stella Polaris og Kenneth Flak får tilskudd fra Kulturrådet

Norsk kulturråd gir 18,3 millioner kroner i tilskudd til fri scenekunst ved 2. tildeling 2004. For dette skal det produseres 51 forestillinger. Blant produksjonene som nå får støtte, er Stella Polaris fra Vestfold som får 450 000 til en performance, Kenneth Flak fra Kristiansand som får 430 000 til danseforestillingen ”über” og Egal Teater fra Telemark som får 270 000 til en barneforestilling basert på Gro Dahles bok ”Sinna mann”.

Kulturrådet prioriterer prosjekter for barn og unge, nyrekruttering til scenekunstmiljøet, kunstnerisk og kulturelt mangfold og internasjonalisering. Det kom inn 179 søknader med en samlet søknadssum på 70 millioner kroner i denne tildelingsrunden. Totalt mottar scenekunstnere over hele landet 14 millioner kroner i 2005 og 4,3 millioner i 2006, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte liste. Stella Polaris fyller 20 år i 2005. Gruppen arbeider med akrobatikk og musikk, og paradeforestillingen ”Ramanyana” markerer dette. Forestillingen er blant annet inspirert av hinduistisk mytologi i utvikling av scenisk språk og virkemidler. Kenneth Flaks danseforestilling ”über” henter inspirasjon fra Nietzsches verk og nazistisk litteratur. Forestillingen handler om intern gruppedynamikk i en fascistisk kontekst, hvor vold opphøyes til en estetisk og mytisk status. Medvirkende i produksjonen er blant annet kunstnere fra Bangalore, Nederland og København. Egal Teater skal lage barneforestilling av Gro Dahle og Svein Nyhus’ bok ”Sinna mann”, om barnemishandling. Produksjonen er et samarbeid med Amnesty International og Alternativ til vold. I tillegg får også figurteaterensemblet Katta i sekken fra Vestfold 460 000 kroner til å lage barneforestillingen Ariel, som bruker figurteater og mime som formspråk. Blant andre grupper som får tilskudd denne gang er Verdensteatret, Kreutzerkompani og Jo Strømgren Kompani, som får tilsagn både for 2005 og 2006. Avsetningen til fri scenekunst er på 28,5 millioner kroner for 2004. Det utgjør cirka 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf 22478338, shanti.brahmachari@kulturrad.dep.no

Dokumenter og linker