Sterk økning i tilskudd til festivaler innen populærmusikk

Kulturrådet gir tilskudd til 15 nye musikkfestivaler i 2005, og sterkest økning får populærmusikkfeltet: Ti nye festivaler får nå tilskudd innen et felt som får en økning totalt på 16 %. Månefestivalen i Fredrikstad, Karlsøy Rockefestival i Troms og Lost Weekend på Askøy er blant nye festivaler som tidligere ikke har fått tilskudd fra Kulturrådet, som nå er inne på ordningen.

Kulturrådet har fordelt 23,8 millioner kroner til 59 musikkfestivaler for 2005. Se vedlagte liste. Det kom inn 103 søknader med en samlet søknadssum på 51,5 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001 da ordningen ble overført fra Rikskonsertene til Kulturrådet. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på 35 % i løpet av de siste fire årene. I tillegg til et kraftig løft for populærmusikkfeltet, økes tilskuddene til jazzfeltet med 500 000 kroner totalt for 2005. Balejazz og Sortland jazzweekend er nye festivaler som tas inn i ordningen, i tillegg til at Oslo Jazzfestival og Nattjazz i Bergen får en økning. Kirkemusikken får et løft i tildelingen til Oslo Kirkemusikkfestival, som får 500 000 kroner i 2005 og tilsagn for 600 000 i 2006. Kulturrådet har også utjevnet forskjellene på tilskuddene til de fire store kammermusikkfestivalene i Oslo, Risør, Stavanger og Trondheim, og sistnevnte, sammen med Festspillene i Elverum, har derfor fått en oppjustering av støtten. Økningen i tilskuddene til ulike festivaler blir muliggjort blant annet gjennom overføringen av 1,65 mill. kroner etter at Førde Internasjonale Folkemusikkfestival ble overført til statsbudsjettet. I tillegg har Kulturrådet gjort en omfordeling av tilskudd fra festivaler som har blitt økonomisk sterke med en solid egenkapital, til en rekke spennende nykommere på festivalfeltet. Kulturrådet er derfor i stand til å støtte opp under et stort festivalmangfold som er spredt ut over hele landet: rock, viserock, country, blues, elektronika, jazz, folkemusikk, klassisk musikk, kammermusikk og kirkemusikk. Disse festivalene er nye i ordningen fra 2005: Alta Soul and Blues Festival, Balejazz, Eikerapen Roots Festival, Egersund visefestival, Happy days, Karlsøy Rockefestival, Lofoten Internasjonale Kammermusikkfest, Lost Weekend, Månefestivalen, Norsk Country Treff, Nordsjøfestivalen Sailor’s wake, Sjonstock, Skiipagurrafestivalen, Sortland jazzweekend og Vikedal Roots and music festival. Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering. Vedlagt er fullstendig liste over tildelingene, en omtale av sentrale festivaler, samt fakta om festivalstøtten. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Morten Mølster, tlf: 90 56 63 93 Sjur H. Færøvig, tlf: 22 47 83 33 / 48 15 89 61