Sterk økning til Numusic og nye festivaler

Kulturrådet gir tilskudd til 15 nye musikkfestivaler i 2005. Balejazz og Lost Weekend er blant nye festivaler som tidligere ikke har fått tilskudd fra Kulturrådet, som nå er inne på ordningen. Numusic får en sterk økning i tilskuddet. Totalt får populærmusikkfeltet et stort løft: Hele ti nye festivaler får nå tilskudd innen et felt som får en økning totalt på 16 %.

Kulturrådet har fordelt 23,8 millioner kroner til 59 musikkfestivaler for 2005. Se vedlagte liste. Det kom inn 103 søknader med en samlet søknadssum på 51,5 mill. kroner, mot 76 søknader i 2001 da ordningen ble overført fra Rikskonsertene til Kulturrådet. Dette representerer en total økning i søknadsmengden på 35 % i løpet av de siste fire årene. Balejazz, Lost Weekend, Vikedal Roots and Music Festival og Norsk Country Treff har ikke fått festivaltilskudd tidligere, og får nå 100 000 kroner hver. West Coast Festival of Numusic og Safe as milk i Stavanger får oppjustert tilskuddene til henholdsvis 350 000 og 90 000 kroner, mens Nattjazz i Bergen får 1 mill. kroner for 2005. For andre festivaler som får tilskudd i Vestlandsregionen – se vedlagte liste over tildelinger. Økningen i tilskuddene til ulike festivaler blir muliggjort blant annet gjennom overføringen av Førde Internasjonale Folkemusikkfestival til statsbudsjettet, som frigjorde i alt 1,65 mill. på festivalstøtten. I tillegg har Kulturrådet gjort en omfordeling av tilskudd fra festivaler som har blitt økonomisk sterke med en solid egenkapital, til en rekke spennende nykommere på festivalfeltet. Kulturrådet er derfor i stand til å støtte opp under et stort festivalmangfold som er spredt ut over hele landet: rock, viserock, country, blues, elektronika, jazz, folkemusikk, klassisk musikk, kammermusikk og kirkemusikk. Festivalene har en sentral rolle som formidler av musikk i Norge, spesielt utenfor de kulturelle sentra i større byer. Kulturrådet har vurdert de enkelte søknadene ut fra de kvaliteter den enkelte festival kan fremvise. Kulturrådet har i prioriteringen lagt spesielt vekt på festivalenes publikumsoppslutning, formidlingsevne, kunstneriske profil og program, regional forankring, evne til nytenkning og til langsiktig planlegging, samt festivalens økonomiske situasjon, egenkapital og mulighet for selvfinansiering. Fullstendig tildelingsliste, fakta om festivalstøtten samt omtale av sentrale festivaler er lagt ved. For mer informasjon, se www.kulturrad.no Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Morten Mølster, tlf: 90 56 63 93 Sjur H. Færøvig, tlf: 22 47 83 33 / 48 15 89 61