Stor scenekunst for små penger

Stor scenekunst for små penger Cirka Teater og Petrusjka Teater får tilskudd NB! 3 sider Ved andre tildelingsrunde til fri scenekunst for 2003 gir Norsk kulturråd tilskudd til 37 grupper som skal lage til sammen 45 produksjoner. Den velrenommerte Trondheims-gruppen Cirka Teater får til sammen 1,6 millioner kroner i 2004 og 2005. Figurteateret Petrusjka Teater får 400 000 kroner i 2004. De nye Trondheims-gruppene Sons of Liberty får 120 000 kroner til en performance og New produksjoner får 400 000 kroner i 2005 til en Sartre-forestilling. I denne tildelingsrunden får 37 grupper til sammen 17,3 millioner kroner til å produsere 45 produksjoner. Det kom inn 160 søknader med en samlet søknadssum på vel 80 millioner kroner. Totalt får kunstnerne vel 12,3 millioner kroner til bruk i 2004 og 5 millioner kroner i 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Se vedlagte lister. Det syder av aktivitet i norsk scenekunst. Cirka Teater får toårig tilskudd til de to forestillingene Stein-saks-papir og Rasende rebeller og andre reddharer som begge er beregnet på både voksne og barn. Petrusjka Teater skal bidra med fornyelse av former i figurteater- forestillingen De odiøse. Blant andre etablerte grupper som får tilskudd har ikke minst Ingun Bjørnsgaard Prosjekt fra Oslo og Baktruppen og Kreutzer Kompani fra Bergen erobret seg et navn internasjonalt. I den frie scenekunsten finnes det også mange unge, begavede kunstnere som søker etter nye måter å uttrykke seg på scenen. Kulturrådet arbeider aktivt for å finne frem til nye stemmer og søker etter kunstnere med varierte uttrykk for å fremme kunstnerisk mangfold. I denne tildelingen får blant andre performance-duoen Sons of Liberty med Stina Kajaso og Lisa C. B. Lie og gruppa New produksjoner fra Trondheim tilskudd. Avsetningen til fri scenekunst er på 27, 5 millioner kroner i 2003. Det utgjør ca 3 prosent av den samlete statlige støtten til scenekunst. De økonomiske rammene fører til at mange kvalitativt gode prosjekter ikke kan prioriteres. Kontaktperson i Norsk kulturråd: Shanti Brahmachari, tlf. 22 47 83 38 Tilskudd Fri scenekunst 2003-2 · Det er totalt gitt tilskudd på 17,3 millioner kroner. Av dette er 12,3 millioner tildelt på budsjettet for 2003/2004 og 5 millioner er tilsagn for 2005, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2005. · 35 grupper fikk tilskudd 2003/2004, mens 5 grupper fikk tilsagn for 2005 · Tilskudd fra Fri scenekunst 2003-2 Kunstner/gruppe Kunstform, fylke 2004 2005 Alan Lucien Øyen dans, Hordaland 200 000 Baktruppen performance, 1 500 000 1 500 000 Hordaland Bal Teatret teater, Akershus 735 000 Bergmund Waal Skaslien performance, 100 000 Hordaland Cirka Teater figurteater, Sør- 700 000 900 000 Trøndelag Caroline W. Nesse & Marius dans, Akershus 350 000 Kjos Damini House of Culture dans, Oslo 300 000 Fabula Rasa teater, Oslo 300 000 Force Majeure* performance, Oslo 250 000 Goksøyr Martens Salong teater, Oslo 200 000 Goro Tronsmo teater, Akershus 200 000 Heine Røsdal Avdal* dans, Oslo 350 000 House of Stories teater, Oslo 590 000 Impure Company dans, Oslo 200 000 Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo 1 500 000 Karen Røise Kielland performance, Oslo 65 000 Katrine Strøm teater, Nordland 300 000 Kirsten Høeg teater, Oslo 100 000 Kreutzer Kompani* dans, Hordaland 1 100 000 L.U.N. performance, Oslo 200 000 Marius Von der Fehr performance, Oslo 350 000 Marte Joh Ekhougen performance, Oslo 350 000 Molitrix Productions dans, Rogaland 100 000 Nartmanstiftelsen dans, Oslo 500 000 Namik Mackic og performance, Oslo 160 000 Virginie Mira NEWproduksjoner teater, 400 000 Sør-Trøndelag Non Company performance, 100 000 Hordaland Odd Johan Fritzøe dans, Oslo 400 000 Petrusjka Teater figurteater, 400 000 Sør-Trøndelag Sons of Liberty performance, 120 000 Sør-Trøndelag Stiftelsen Toyboys dans, Akershus 450 000 Teater NOR teater, Nordland 700 000 700 000 Trine Saltermark dans, Nordland 80 000 Trond Lie teater, Oslo 150 000 Verdensteatret* teater, Oslo 150 000 Vivild Bergersen dans, Oslo 200 000 Uendelig Teater teater, Nordland 350 000 Opera Sør** musikkteater, 400 000 Vest-Agder * tilskudd fra Scenekunst og ny teknologi ** tilskudd fra Mens vi venter på operaen · Tilsagn som er gitt ved tidligere tildelinger for 2004 og 2005 Kunstner Tilsagn Tilsagn 2004 2005 Ingun Bjørnsgaard prosjekt dans, Oslo 1 500 000 Impure Company dans, Oslo 600 000 Jo Strømgren dans, Hordaland 1 400 000 1 500 000 Mobile Home performance, Oslo 800 000 Nomade Produksjoner Teater, Oslo 300 000 Stiftelsen Øyvind Jørgensen dans, Oslo 700 000 Produksjoner Verdensteatret Teater, Oslo 1 200 000 WEE dans, Oslo 700 000 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00440/wkr0001.doc Faktaark fri scenekunst 2003 http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00440/wkr0002.doc Fri scene 2-03-Trondelag http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00440/wkr0003.doc Trondelag omtaler