UTDELING AV KULTURRÅDETS ÆRESPRIS 2003 TIL JON FOSSE

UTDELING AV KULTURRÅDETS ÆRESPRIS 2003 TIL JON FOSSE Oslo konserthus, Lille sal, tirsdag 28. oktober kl 19.00 Norsk kulturråds ærespris for 2003 går til forfatteren og dramatikeren Jon Fosse. Under overrekkelsen vil Lise Fjeldstad lese dikt av Jon Fosse og Øystein Røger og Ågot Sendstad spille et utdrag fra Fosses stykke Vinter. Seremonien får en musikalsk avslutning av Karl Seglem og Håkon Høgemo. Lederen i Norsk kulturråd, Vigdis Moe Skarstein, deler ut prisen. Som dramatiker har Jon Fosse (f. 1959) for første gang etter Ibsen plassert Norge på verdenskartet som teaternasjon. Han er for tiden den mest spilte dramatikeren i Europa og hans stykker er satt opp på mer enn 115 scener og oversatt til over 20 språk, og stadig nye kommer til som for eksempel farsi/persisk. Både i Paris og Berlin er han spilt på store og kjente scener. Som Ibsen har han fornyet teatret, men Fosse går sin egen vei, lager sitt eget teaterspråk for å reflektere sin samtid. Teatret er gjennom hans dramatikk blitt tilført noe nytt både språklig, rytmisk og i innhold. Stykkene er inviterende og åpne uten påstander, konklusjoner og scenepremisser, noe som gir stort rom til publikum, til skuespillerne, og til instruktørene. Jon Fosse står midt i et bredt og samtidig konsentrert forfatterskap som inkluderer romaner, noveller, dikt, barnebøker, fabler, essays og dramatikk. Han har med sin nyskapende og rytmiske nynorsk utviklet en distinkt stemme i norsk litteratur og dramatikk. Romanene har en fortettet form og foregår i klart avgrensete handlingsrom med få personer involvert. Diktene er rytmiske og muntlige og fra dikt og romaner er det kort vei til dramatikk og teater. Norsk kulturråds ærespris deles hvert år ut til en person som har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk kulturliv. Prisen er på 250 000 kroner. Jon Fosse vil også motta en bronseløve av Elena Engelsen. Norsk kulturråd har siden 1968 delt ut sin årlige ærespris. Listen over prisvinnerne inneholder en rekke kjente personer fra norsk kulturliv, deriblant Alf Prøysen, Sigbjørn Bernhoft-Osa, Harald Sæverud, Arne Skouen, Arne Nordheim, Synnøve Anker-Aurdal, Anne-Cath Vestly, Arve Tellefsen, Liv Ullmann, Sverre Fehn, Finn Carling og Kjartan Slettemark. Æresprisen ble ifjor tildelt koreografen og regissøren Edith Roger. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Christian Lund og Jean-Yves Gallardo,tlf 22 47 83 30 e-post: christian.lund@kulturrad.dep.no og jean-yves.gallardo@kulturrad.dep.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00550/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker