Vedtak fra Norsk kulturråds møte 3.12 offentliggjøres etter Stortingets budsjettvedtak

P R E S S E M E L D I N G Dato: 04.12.03 Vedtak fra Norsk kulturråds møte 3.12 offentliggjøres etter Stortingets budsjettvedtak Norsk kulturråd ga i sitt møte 3. desember tilsagn som vedrører budsjett for Norsk kulturfond i 2004. Disse tilsagnene ble gitt med forbehold om Stortingets budsjettvedtak 11. desember. Vedtakene vil først bli offentliggjort etter at Stortingets budsjettvedtaket er klart, altså den 12. desember. Dette omfatter følgende vedtak: Andre tildelingsrunde for fri scenekunst 2003 Tilskudd til musikkensembler for 2004 Tilskudd til enkeltprosjekter der pengene fordeles fra 2004-budsjettet til Norsk kulturfond Fordeling av tilskudd til musikkfestivaler og fordeling av midler til faste tiltak under Norsk kulturråd (post 74) vil bli gjort kjent etter Kulturrådets første møte etter Stortingets budsjettvedtak, dvs. 8. januar 2004. Kontaktpersoner i Norsk kulturråd: Ole Jacob Bull og Christian Lund, tlf. 22 47 83 30 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00300/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker