Nord-Norge: Tommelen opp for norsk mat!

Pressemelding Befolkningen i Nordland, Troms og Finmark er blant de mest fornøyde med utvalg, priser og kvalitet på norsk mat – og med landbruksindustrien, viser ny nasjonal befolkningsundersøkelse. Nord-Norge: Tommelen opp for norsk mat! (Oslo, 24. mai 2005): 7 av 10 innbyggere i våre tre nordligste fylker vil ha norskprodusert mat fremfor mat fra utlandet. Det er nesten dobbelt så mange som i Oslo. Folk i nord er dessuten svært fornøyd med produktutvalget og kvaliteten på norsk mat, blant de mest fornøyde med prisene og er gjennomgående blant de mest positive til norske matprodukter av hele befolkningen. - I Nord-Norge har de virkelig skjønt det. Det er veldig artig med sånne tilbakemeldinger for alle som jobber innenfor produksjon av norsk mat, sier kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke Janne Log Røren, som har fått Norstat til å gjennomføre befolkningsundersøkelsen. Samvirkestøtte Hele 65 % av folket i nord ønsker en politikk som sikrer levevilkår for nasjonale produsenter av matvarer fremfor å sikre tilgang til matvarer produsert utenfor landets grenser, viser befolkningsundersøkelsen. I Oslo er det samme tallet 36 %. På spørsmål om det er norske bondeeide industribedrifter eller store multinasjonale selskaper som bør produsere maten vår, er nordlendingene enda klarere enn resten av befolkningen. 55 % av nordlendingene tror forbrukerne på sikt er best tjent med at bondeeide samvirkebedrifter produserer maten vår. Kun 24 % mener at forbrukerne er tjent med at multinasjonale selskaper dominerer matproduksjonen. Videre viser resultatene at hele 95 % av nordlendingene synes at utvalget av norske melkeprodukter er enten svært eller ganske bra. Befolkningen i Nordland, Troms og Finmark utmerker seg blant de som er aller mest glad i norsk mat. Både på kvalitet og produktutvalg gir nordlendingene norsk matproduksjon tommelen opp. De er også gjennomgående blant de mest fornøyde med prisene. Oppløftende funn Resultatene fra befolkningsundersøkelsen og andre omfattende undersøkelser omkring norske matprodukter er svært oppløftende for norske matvarer. Åtte av ti nordmenn er godt fornøyd med utvalget av norskproduserte matvarer, og hele ni av ti er fornøyd med kvaliteten, viser undersøkelsene. Dessuten mener flertallet av oss at både melkeprodukter og kornprodukter er rimelige, mens kjøtt fortsatt oppfattes som litt dyrt av de fleste. – Det er oppmuntrende at forbrukerne gir så positive og klare signaler, sier Janne Log Røren. Resultatene fra de ferske befolkningsundersøkelsene støttes i tillegg av faktaundersøkelser, som viser at Norge i et europeisk perspektiv ligger svært godt an når det gjelder utvalg, kvalitet og pris. Undersøkelsene er utført i mars og april 2005 av blant andre Innovasjon Norge, Markeds- og Mediainstituttet (MMI) og Norstat. - Det blir i den norske offentligheten og samfunnsdebatten ofte hevdet at norske matvarepriser er i en europeisk høy særklasse, og det har blir også hevdet at utvalget av norske matvareprodukter er for snevert og at kvaliteten er så som så. Både forbrukernes holdninger og våre faktaundersøkelser viser et helt annet bilde. Resultatene viser tvert i mot at nordmenn flest både er og har grunn til å være godt fornøyd med norske matvareprodukter, sier Janne Log Røren. Ytterligere informasjon eller kommentarer ved Janne Log Røren, kommunikasjonssjef i Norsk Landbrukssamvirke, tlf: 900 17 013 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no