DAISY - den beste måten å lese på. Konferanse om lydbøker, Oslo 10. - 11. juni 2008

Manglende tilgang til litteratur og informasjonstjenester utestenger i dag mange syns- og lesehemmede fra aktiv sanfunnsdeltakelse og kulturelle opplevelser. Det internasjonale lydbokformatet DAISY åpner nye muligheter for alle med behov for tilrettelagt litteratur.

DAISY (Digital Accesible Information System) tilfører lydboken unike egenskaper. DAISY gjør det mulig å navigere mellom kapitler og sider, legge inn bokmerker, og gjøre søk i selve teksten.

DAISY-formatet benyttes i mer enn 30 land. Formatet er i stadig utvikling.

Norsk DAISY-konsortium (ND) og Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) arrangerer konferanse om tilrettelagt litteratur, Oslo 10. - 11. juni 2008.
Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.