DAISY - the Best Way to Read. Internasjonal konferanse om tilrettelagt litteratur

Norsk DAISY-konsortium inviterer til internasjonal konferanse om tilrettelagt litteratur
Oslo, 10. juni 2008
Radisson SAS Plaza Hotel

Manglende tilgang på litteratur og informasjonstjenester utestenger i dag mange syns- og lesehemmede fra aktiv samfunnsdeltakelse og kulturelle opplevelser.

Hva er DAISY, og hvordan kan DAISY-teknologien bidra til å gi alle likeverdig tilgang til informasjon?

Fra programmet:
På hvilken måte bidrar Microsoft? - Om samarbeidet mellom Microsoft og DAISY Consortium
Hvor er DAISY om 10 år? - Foredrag ved Eirik Newth
Det digitale Nasjonalbiblioteket. Om strategier og mål for digitalisering av samlingen.
DAISY for All - DAISY-teknologien sett i et globalt perspektiv

Om oss

NLB er en statsinstitusjon underlagt Kultur- og kirkedepartementet. Vi skal yte bibliotektjenester overfor blinde og svaksynte og andre lesehemmede. Våre tjenester er et tilbud til alle aldersgrupper. NLB er landets største produsent av lyd- og blindeskriftbøker.

Dokumenter og linker